31.07.2019 Strömavbrott i Korsholm

Eldistributionen bröts i Risö, Tölby, Vikby och Mobacken kl 18:46. Orsaken var vindfälle. 1147 kunder berördes av avbrottet. Elektriciteten kopplades tillbaka till de sista kunderna kl. 20:28.