Vi utvecklar elnätet

Vi jobbar ständigt med att utveckla elnätet genom att ändra luftledningar till jordkablar och öka automationen. Samtidigt ökar vi säkerheten i eldistributionen och kan effektivt minska antalet elavbrott och förkorta dem då de uppstår.

Utvecklingsobjekten just nu

Elnätet inom vårt distributionsområde har en längd på cirka 7 100 kilometer. Att underhålla och utveckla nätet är viktigt eftersom det servar såväl hushåll som företag och andra samhällsfunktioner, t.ex. sjukhus och fabriker. Förutom att utveckla nätet jobbar vi aktivt med att allt snabbare kunna lösa felsituationer – en väsentlig del av den service vi erbjuder. Årligen ansluter sig också flera hundra nya fastigheter till elnätet.

Ett sätt att minska på effekter av stormvindar och åska är att gräva ner elkablar i marken. Det är något som framskrider snabbt inom Vasa Elnäts område och som har haft stor effekt på distributionssäkerheten: under fem år har avbrottens längd t.o.m. halverats. Det riksomfattande målet är att avbrotten inte ska överstiga sex timmar på detaljplaneområde och 36 timmar på annat håll från år 2028 och framåt.