Faktureringsadress

Bästa samarbetspartner

Här hittar du Vasa Elnät Ab:s nätfakturaadress. Kom ihåg att markera fakturan med antingen beställarens namn eller annan överenskommen referens. På så sätt försäkrar du dig om att fakturan hittar fram.

Vasa Elnät Ab

Fo-nummer: 1993667-7
E-fakturaadress: 003719936677
Edi-kod: 003719936677
Operatör: Basware Oyj
Förmedlarkod: BAWCFI22

Övriga fakturor:

Vasa Elnät Ab
PB 26
65101 Vasa