9.4.21 Strömavbrott i Vasa skärgård

Eldistributionen bröts i Vasa skärgård 9.4 kl 17:00. Orsaken var träd på linjen. 892 kunder berördes av avbrottet. Elektriciteten kopplades tillbaka till de sista kunderna 10.4 kl. 09:55.