Mätningstjänsten

Vasa Elnäts mättjänst hanterar över 70 000 elmätare inom Vasa Elnäts område. Vi installerar nya, byter ut gamla och söndriga samt tar bort mätare vid rivning.

Dagens mätare ger förbrukningsdata per timme och denna data kan du följa med antingen i Vasa Elektriskas app eller i Online tjänsten.

Under 2023 och 2024 byter Vasa Elnät ut över 60 000 elmätare, för att uppfylla elmarknadens kommande krav. De nya mätarna kommer bland annat att ge förbrukningdata med 15 minuters mellanrum.

Misstänker du ett fel med din elmätare?

Om du som kund, märker att förbrukningen ser likadan ut varje dag oavsett vad du gör eller märker något annat ovanligt, är det bäst att du kontaktar oss, så reder vi ut ärendet.

Fel med mätaren kan bero på olika saker, men oftast är det kommunikationen med mätaren som är dålig. Dåliga LED-lampor eller till exempel en gammal strömkälla till en digitalbox som håller på att gå sönder kan störa mätsystemet. Det är mycket sällsynt att själva mätkretsen mäter fel.

När vi inte får kontakt med en mätare så är vi tvungna att uppskatta förbrukningen. Detta görs för att inte kunden ska få en jättestor utjämningsfaktura senare.

Problem med mätare löses oftast på plats. I få fall kan vi lösa problemet på distans, om t.ex. mätarens klocka behöver ställas in.

Misstänker du ett fel med din elmätare?

Kontakta vår kundtjänst 

Vanliga frågor