Fick du din avtalsbekräftelse med fördröjning på posten? Du kan vara lugn, ditt avtal är i skick.

Har du under ett drygt halvår ingått ett elöverföringsavtal, ett avtal om överföring av egen produktion eller om upprätthållande av elanslutning med oss? Då kan du snart få din avtalsbekräftelse på posten.

På grund av ett byte av kundsystem har det uppstått en fördröjning i utskicket av avtalsbekräftelser. En del av bekräftelserna åker iväg till våra kunder med eftersläpning.

Om du har tagit ibruk någon av de elektroniska postlådorna OmaPosti eller Kivra och inte separat uteslutit vår kommunikation där, får du bekräftelsen till tjänsten elektroniskt.

Dela