Info om avtalsbekräftelser

Har du ingått ett elöverföringsavtal, ett avtal om överföring av egen produktion eller om upprätthållande av elanslutning med oss? Då får du snart din avtalsbekräftelse på posten.

Observera att om du har tagit ibruk någon av de elektroniska postlådorna OmaPosti eller Kivra och inte separat uteslutit vår kommunikation där, får du bekräftelsen till tjänsten elektroniskt.