Vårt kontor är stängt tillsvidare

Vi vill för vår egen del göra allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset. Därför stänger vi vår kundtjänst på Kyrkoesplanaden 0 från och med 19.3.2020. Vi fortsätter att betjäna våra kunder på webben och per telefon.

Från 19.3 betjänar vi tillsvidare våra kunder enbart per telefon och på webben för att förebygga spridningen av coronaviruset.

Kom ihåg att du lätt kan göra elavtal och flyttanmälan också i Onlinetjänsten.

Så här når du vår kundjänst.

Eldistributionen fortsätter som normalt

Vi följer situationen regelbundet och ändrar verksamhetssätt och anvisningar enligt behov. På så sätt kan vi säkerställa en normal distribution av el också i denna exceptionella situation.

Dela