Om standardersättningar för höstens stormar

Standardersättningarna för stormarna Aila, Topi och Liisa är något vi jobbar på som bäst. På grund av byte av faktureringssystem har tyvärr krediteringen av ersättningar visat sig vara en liten utmaning. Vi hoppas och tror att vi löser den knuten inom kort och kan betala ut ersättningar också i detta fall enligt den 6 månaders frist som gäller för standardersättningar.

Läs även: Om standardersättningar

Dela