Solenergins popularitet ökar snabbt

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område har i år 20 nya mikroproducenter kopplats till nätet till och med början av juli. Antalet är det dubbla i jämförelse med fjolåret. År 2017 steg

Meddela Vasa Elnäts felanmälan om träd som fallit över ellinjer

Det kan ännu finnas träd som blåst över ellinjer efter Pauliina-stormen under midsommar. Även stormen i dag kan ha fällt träd över linjerna. Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710. Du kan också skicka felanmälan till sahkovalvomo@vaasansahkoverkko.fi Observera att man inte får vidröra träd som

Stormen har orsakat elavbrott

(uppdaterad 23.6. kl. 08.35) Avbrott orsakade av stormen är reparerade och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 04.55 i Gerby skärgård. Bolaget håller på att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet. Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra

Sjökabel nummer två togs ibruk i Gerby skärgård

Vasa Elnät Ab har låtit bygga en andra sjökabel mellan fastlandet och Gerby skärgård. Kabeln tjänar förutom områdets cirka 650 sommarstugor med elanslutning också Gerby som helhet. Sammanlagt täcker kabelns verkningsområde cirka 8 000 Vasahushåll. Läs mer

Årsberättelsen 2017

Koncernen Vasa Elektriska har publicerat sin Årsberättelse 2017. Läs hur året såg ut för koncernen och Vasa Elnät Ab. Året 2020 i koncernen Vasa Elektriska Hur såg år 2020 ut för koncernen Vasa Elektriska? Läs årsberättelsen

Finlands största borraggregat borrar tunnel under Kyro älv

De elledningar som nu i form av luftledningar korsar Kyro älv i Perkiö i Lillkyro ska Vasa Elnät placera under markytan. Arbetet kräver att en tunnel borras under älven. Tunneln blir cirka 150 meter lång. Vasa Elnät Ab berättar att det hänt att hela elstolpar svepts med vid islossningen. Tunnlar för markkablar under älvar är

Nya elstationer ger säkrare distribution i Vasaregionen

I december färdigställs två huvudtransformatorstationer som sammanlagt tjänar 6 000 hushåll i Vasaregionen. Framöver ska stormvindar och åska orsaka betydligt färre elavbrott i området. Transformatorstationen och kraftledningen i Alskat är helt nya. Tillsammans servar de 3300 hushåll med el i Gerby i Vasa, Replot skärgård och ett flertal byar i Korsholm. Den nya stationen minskar antalet

Ny kraftledning tjänar 2 500 hushåll på kusten

Projektet beaktar områdets säregna naturvärden och testar unik lösning. För närvarande pågår byggandet av en kraftledning mellan Gerby i Vasa och Alskat i Korsholm. Ledningen har ett stort influensområde och tjänar ca två och ett halvt tusen hushåll i Jungsund, Iskmo, Köklot, Västervik och hela Replot skärgård. Ledningen kommer också tjänstgöra som reservlinje för Gerby