Standardersättning för långvariga avbrott

Du blir automatiskt ersatt för långvariga avbrott. Enligt elmarknadslagen och våra nättjänstvillkor har du som elanvändare rätt till en s.k. standardersättning om du varit utan el i minst 12 timmar oavbrutet.

Läs mer

Dela