Stormen har orsakat elavbrott inom Vasa Elnäts distributionsområde

(uppdaterad 27.10. kl. 14.10) Avbrott orsakade av stormen är reparerade och de sista fritidsbostäderna fick elektriciteten tillbaka kl. 13.29 i Malax skärgård. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter.

(uppdaterad 26.10. kl. 19.10) För tillfället är 254 fritidsbostäder utan elektricitet. De återstående felen repareras under söndagens lopp.

(uppdaterad 26.10. kl. 12.50) För tillfället är 780 kunder utan elektricitet, av dessa är största delen fritidsbostäder. Vi uppskattar att de återstående felen repareras under dagens lopp.

(uppdaterad 26.10. kl. 07.10) Den kraftiga vinden har blåst hela natten och har fällt mera träd på ellinjerna. Som mest har ca 4 500 av Vasa Elnäts kunder varit utan elektricitet. För tillfället är ca 1 100 kunder utan el.  Vi uppskattar att all fast bosättning får elektriciteten tillbaka under dagens lopp. En del av felreparationerna i skärgården kan ännu lämna till morgondagen.

(publicerad 25.10. kl. 21.50) Mycket kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer fredagen från kl. 19.40 och orsakat elavbrott i olika delar av vårt distributionsområde. För tillfället är ca 1 800 kunder utan elektricitet. Enligt väderprognosen kommer det att fortsätta att blåsa hårt ända till lördag morgon, vilket kan förorsaka mera elavbrott.

Reparationsarbeten i elnätet pågår.

Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710.
Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra röjnings- och reparationsarbeten. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

Dela