Vi utför röjning invid ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten enligt följande:

lågspänningslinjer: mellan Karperö, Alskat och Köklot samt i Laihela mellan Ruto, Tyllijoki och Lounaala
20 kV-linjer: Vörå

Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten.

Närmare uppgifter; Harry Lundström 06 324 5377

Dela