Vi utför röjning invid ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten enligt följande:

20 kV-linjer: Replot, Vallgrund, Panike och Björkö

lågspänningslinjer: Veikars, Kvevlax, Vassor, Petsmo och Österhankmo

Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten.

Närmare uppgifter; Harry Lundström 06 324 5377

Dela