Energirådgivning

Det lönar sig att följa med och finjustera hemmets energiförbrukning. Med små förändringar kan du göra betydande inbesparingar.

Följ din energiförbrukning med en timmes noggrannhet

Du som är vår kund kan lätt hålla koll på din energiförbrukning i vår Onlinetjänst. Där kan du granska energiförbrukningen med en timmes noggrannhet och jämföra med förbrukningskurvor från exempelvis ett år eller en månad sedan. Tjänsten visar all information om din förbrukningsplats.

Låna en energimätare

Med hjälp av en energimätare får du reda på hur mycket dina elapparater förbrukar. Mätaren kan avhämtas vid Vasa stadsbibliotek. Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras. För mer info, läs på bibliotekets webbplats om hur du lånar föremål.