Pientuotannon liittäminen verkkoon

Suunnitteletko omaa sähkön pientuotantoa? Olemme koonneet muutamia ohjeita, jotka helpottavat oikean laitteiston hankinnan ja sen sujuvan ja turvallisen kytkennän.

Pientuotanto tuotetaan ensisijaisesti omaan käyttöön ja sähkön syöttö jakeluverkkoon on vähäistä. Yleisimpiä pientuotantolaitoksia ovat aurinkovoimalat, tuulivoimalat ja pienet biopolttolaitokset. Sähkömarkkinalain mukaan pientuotanto pitää sisällään kaikki 0–2000 kVA:n tuotantolaitteet. 

Katso pikaohjeemme pientuotannon liittämiseen

Sopimus sähköntuotannosta

Kun aloitat pientuotannon, teemme kanssasi sähköntuotannon verkkopalvelusopimuksen. Täytäthän myös Pientuotannon yleistietolomakkeen. Voit lähettää sen meille osoitteeseen rakentajapalvelut@vaasansahkoverkko.fi

Huomaathan, että VDE-AR-N 4105: 2018–11-vaatimusdokumentin mukaisia laitteita ei enää hyväksytä asennettavaksi suomalaisessa jakeluverkossa 31.12.2022 jälkeen.

1.1.2023 alkaen kaikkien laitteiden tulee täyttää eurooppalaisen pientuotantostandardin SFS-EN 50549-1:2019 vaatimukset.

Verkkopalveluehdot VPE 2019
Liittymisehdot LE 2019

Mikrotuotannon tehorajat pienjänniteliittymissä

Noudatamme Energiateollisuus ry:n ohjetta YA9:13 Mikrotuotannon liittäminen sähköverkkoon ja suunnittelemme jakeluverkon näiden periaatteiden sekä SFS 6000 ja 6001-standardien vaatimusten mukaisesti

Alla olevassa taulukossa suurin sallittu mikrotuotannon nimellisteho eri kokoisille pienjänniteliittymille, jotka pohjautuvat mitoitusperiaatteisiimme. Noudattamalla taulukkoa, ei liitettävyyttä tarvitse tarkistaa erikseen.

Liittymän koko [A] Pj-liittymän mikrotuotannon
nimellisteho Sn [kVA]
3×25 6,9
3×35 6,9
3×50 6,9
3×63 8,8
3×80 11,7
3×100 16,0
3×125 19,7
3×160 26,2
3×200 34,5
3×250 45,5
3×315 60,7

 

Jos aurinkotuotantolaitteen teho ylittää nämä rajat, tulee liitettävyys AINA tarkistaa.

Suuremmissa liittymissä kuin 3×315 A, saadaan liittymän Sn rinnakkaisten pääsulakkeiden määrän ja yllä olevassa taulukossa mainitun vastaavan Sn arvon tulona. Esim. Liittymä 3×630 A → 2 x (3x315A) → 2 x 60,7 kVA=121,4 kVA.

Yleiset ohjeet

Energiateollisuuden sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
Energiateollisuuden Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset
Fingrin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

 

Sähköntuotannon siirtomaksu

Siirtomaksu verkkoon syötetystä energiasta 0,74 €/MWh 31.7.2022 asti
0,00 €/MWh 1.8.2022 alkaen
Hinta sisältää alv 24 %.

Lue ohjeet pientuotannon liittämisestä

Tuntinetotus tuo lisää säästöjä

Kyllä, meillä hyödyt tuntinetotuksesta ja säästät selvää rahaa. Tuntinetotus sovittaa yhteen aurinkosähkötuotannon ja sähkönkulutuksen yhden tunnin ajalta. Mahdollinen ylijäämäsähkösi vähentää saman tunnin aikana kulutetun sähkön määrää.

Pientuottajalle hyöty näkyy sekä ostetun energian määrässä että verkkopalvelumaksussa. Myös sähkövero määräytyy nettona kulutetun määrän mukaan. Ominaisuus tulee käyttöön automaattisesti.

Lue lisää