Pientuotannon liittäminen verkkoon

Suunnitteletko omaa sähkön pientuotantoa? Olemme koonneet muutamia ohjeita, jotka helpottavat oikean laitteiston hankinnan ja sen sujuvan ja turvallisen kytkennän.

Pientuotanto tuotetaan ensisijaisesti omaan käyttöön ja sähkön syöttö jakeluverkkoon on vähäistä. Yleisimpiä pientuotantolaitoksia ovat aurinkovoimalat, tuulivoimalat ja pienet biopolttolaitokset. Sähkömarkkinalain mukaan pientuotanto pitää sisällään kaikki 0–2000 kVA:n tuotantolaitteet. 

Katso pikaohjeemme pientuotannon liittämiseen

Sopimus sähköntuotannosta

Kun aloitat pientuotannon, teemme kanssasi sähköntuotannon verkkopalvelu- ja liittymissopimuksen. Täytäthän myös Pientuotannon yleistietolomakkeen.

Verkkopalveluehdot VPE 2019
Liittymisehdot LE 2019

Yleiset ohjeet

Energiateollisuuden yleiset ohjeet sähkön pientuottajalle
Fingridin ohjeet, kun tuotanto on vähintään 500 kVA

 

Sähköntuotannon siirtomaksu

Siirtomaksu verkkoon syötetystä energiasta 0,74 €/MWh
Hinta sisältää alv 24 %.

Lue ohjeet pientuotannon liittämisestä

Jos harkitset omaa pientuotantolaitosta, suosittelemme että ottaisit yhteyttä meihin jo ennen sen hankintaa. Näin voimme varmistaa, että hankkimasi laitos voidaan liittää yleiseen sähköverkkoon.

Jos laitoksesi nimellisteho on enintään 100 kVA, sanotaan laitosta mikrotuotantolaitokseksi.

Vaasan Sähköverkko Oy:n sähköverkkoon voidaan kytkeä SFS-EN 50438:n (suomalainen mikrotuotantostandardi) ja VDE-AR-N-4105:n (saksalainen vaatimusdokumentti) vaatimukset täyttäviä mikrotuotantolaitteita.

Huom! Tarkistathan laitteiston toimittajalta ennen hankintaa, että vähintäänkin yhdet mainituista vaatimuksista täyttyvät.

Jotta liittäminen olisi mahdollista, tulee myös liittymispisteen sähköisten ominaisuuksien olla riittävän hyvät. Yleensä tämä ei tuota ongelmia, mutta joissain tapauksissa verkko saattaa vaatia vahvistusta. Myös tämän vuoksi liitettävyys on hyvä tarkistaa etukäteen, ettei aikataulun suhteen tule ikäviä yllätyksiä.

Toimitusaika on asemakaava-alueella keskimäärin yksi kuukausi ja haja-asutusalueilla kaksi kuukautta.

1-vaiheisen mikrotuotantolaitteen maksimiteho voi olla 3,7 kVA ja verkkoyhtiöllä tulee olla tieto mille vaiheelle laite on kytketty.

Olethan meihin yhteydessä hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa lähettämällä meille Pientuotannon yleistietolomakkeen täytettynä. Palauta lomake joko sähköpostitse tai postitse Rakentajapalveluille. Lomakkeen täyttämiseen saat apua sähköurakoitsijaltasi.

Jos laitoksesi nimellisteho ylittää 100 kVA:n, on kyseessä sähköntuotantolaitos.

Suuremman tuotantolaitoksen liittämistapa sähköverkkoon selvitetään aina tapauskohtaisesti. Liittymisteho, liittämistapa ja sijainti vaikuttavat liittymishintaan ja aikatauluun. Olethan yhteydessä asiantuntijaamme hyvissä ajoin ennen laitteiston hankintaa.

Tarkista oman kuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta, tarvitseeko tuotantolaitoksesi rakennus- tai toimenpideluvan.

Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi kuitenkin suorittaa vain sähköalan ammattilainen, jolla on työhön vaadittava pätevyys. Sähköurakoitsijasi vastaa siitä, että laitteisto täyttää määräykset ja että asennus tehdään sähköturvallisesti. Sähköurakoitsija huolehtii myös laitteiston käyttöönottotarkastuksesta.

Tuotantolaitteiston (mukaan lukien invertteri) on oltava erotettavissa jakeluverkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, johon verkkoyhtiöllä on vapaa pääsy (esim. talon ulkoseinällä, ei lukitussa tilassa).

Sähkökeskuksilla ja tuotantolaitteistolla on oltava varoituskyltti takasyöttövaarasta ja opastus laitteiston irti kytkemiselle. Lisäksi tuotantolaitteisto on liitettävä kiinteistön sähköverkkoon kiinteällä tai puolikiinteällä asennuksella. Töpseli- tai pistokeliitännäiset tuotantolaitteistot eivät täytä sähköasennusstandardin SFS6000 vaatimuksia eikä niitä näin ollen saa liittää sähköverkkoon.

Tuotantolaitteistoa ei saa kytkeä verkkoon ennen kuin siihen on saatu verkkoyhtiön edustajalta lupa.

Ennen käyttöönottoa liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Verkkoyhtiönä me emme osta sinulta sähköä, mutta voit myydä tuottamasi ylijäämäsähkön valitsemallesi sähkönmyyntiyhtiölle. Silloin teet myyntiyhtiön kanssa sähkönmyyntisopimuksen. Ylijäämäenergian voit kuitenkin syöttää verkkoomme.

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Varmistathan jo hankintavaiheessa, että laitteistolle on tehty asianmukaiset tyyppitestaukset SFS-EN 50438 tai VDE-AR-N-4105 vaatimusten mukaisesti. Edustajamme tarkistaa paikan päällä, että kaikki liittämisedellytykset ovat kunnossa ja antaa tämän jälkeen luvan laitteen kytkennälle verkkoon.

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu sähköverovelvollisuudesta.

Yli 100 kVA:n tuottajat, joiden vuosituotanto on enintään 800 000 kWh, ovat myös vapautettuja sähköverovelvollisuudesta.  Heidän on kuitenkin rekisteröidyttävä Tullille sekä jätettävä veroilmoitus kerran vuodessa.

Yli 100 kVA:n tuottajat, joiden vuosituotanto on yli 800 000 kWh, ovat sähköverovelvollisia. Tämä tarkoittaa velvollisuutta rekisteröityä Tullille sekä sähköveroilmoituksen tekemistä ja sähköveron suorittamista kuukausittain myös omaan käyttöön tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta

Jaa sivu