Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon

Kun harkitset omaa pientuotantolaitteistoa, vaikkapa aurinkopaneeleja, ilmoitathan laitteistosta meille jo ennen sen hankintaa. Näin voit käyttöönottovaiheessa välttyä ikäviltä yllätyksiltä, jos laitteistoa ei ole mahdollista liittää verkkoon.

Verkkoyhtiönä meidän tulee huolehtia siitä, että sähkön laatu pysyy standardin vaatimusten mukaisissa rajoissa kaikissa verkon käyttötilanteissa. Lisäksi verkon käytön tulee jokaisena hetkenä olla turvallista.

Lue ehdot:
Verkkopalveluehdot VPE 2019
Liittymisehdot LE 2019

Noudatamme Energiateollisuus ry:n ohjetta YA9:13, Mikrotuotannon liittäminen sähköverkkoon. Tähän ohjeeseen sekä standardien SFS 6000 ja 6001 vaatimuksiin perustuu myös jakeluverkon suunnittelu.

Alan ohjeet
Energiateollisuus ry:  Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon YA9:13
Energiateollisuus ry: Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
Energiateollisuus ry:n suositus: Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset
Fingrid: Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Varmistathan laitteiston toimittajalta ennen laitteiston hankintaa, että se vastaa tällä sivulla mainittuja standardeja ja vaatimuksia.

Huom! VDE-AR-N 4105: 2018–11-vaatimusdokumentin mukaisia laitteita ei enää hyväksytä asennettavaksi suomalaisessa jakeluverkossa 31.12.2022 jälkeen. 1.1.2023 alkaen kaikkien laitteiden tulee täyttää eurooppalaisen pientuotantostandardin SFS-EN 50549-1:2019 vaatimukset.

Ilmoita meille laitehankinnasta

Ilmoituksen tulevasta laitteistosta teet pientuotannon yleistietolomakkeella. Siihen saat apua sähköurakoitsijaltasi. Voit lähettää lomakkeen osoitteeseen . Ilmoituksen käsittelyaika on keskimäärin kaksi viikkoa.

Tarkista ensin alla oleva taulukko ja että laitteistosi nimellisteho ei ylitä sen raja-arvoja. Jos ne eivät ylity, tee ilmoitus pientuotannon yleistietolomakkeella. Jos ne ylittyvät, ole meihin ensin yhteydessä alla olevalla lomakkeella.

Jos laitteiston nimellisteho ylittää 100 kVA:n, sen liittämistapa sähköverkkoon selvitetään aina tapauskohtaisesti. Ole tällöin hyvissä ajoin meihin yhteydessä.

Tarkastelu tehdään tapauskohtaisesti, jos kyseessä on muu kuin invertteriliitäntäinen tuotantolaitos, tai jos tuotanto on keskijänniteliittymän takana.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Pientuotannon yleistietolomakkeen täyttämiseen saat apua sähköurakoitsijaltasi.

Huom! Käyttämäsi sähköurakoitsijan tulee myös erikseen tilata tuotantolaitteistosi käyttöönotto. Urakoitsijasi tekee tämän tilauksen vasta kun laitteisto on valmis liitettäväksi sähköverkkoon. Tässä kohtaa hän liittää tilaukselle myös käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan.

Sähköntuotannon verkkopalvelusopimus astuu voimaan automaattisesti, kun olet tehnyt myyntisopimuksen ja saanut meiltä luvan laitteiston käyttöönottoon.

Ei siirtomaksua verkkoon syötetystä energiasta

Pientuotannosta emme veloita siirtomaksua verkkoon syötetystä energiasta.

Pientuotannon tehorajat pienjänniteliittymissä

Taulukossa esitämme suurimman sallitun mikrotuotannon nimellistehon eri kokoisille pienjänniteliittymille. Nämä tehorajat pohjautuvat mitoitusperiaatteisiimme. Noudattamalla taulukkoa ei liitettävyyttä tarvitse tarkistaa erikseen.

Taulukon raja-arvot pätevät tapauksissa, joissa liitäntälaitteena on invertteri ja laitteiston nimellisteho on korkeintaan 100 kVA. Keskijänniteliittymien kohdalla tehdään aina tapauskohtainen tarkastelu liitettävyydestä tuotantolaitteiston koosta riippumatta.

Liittymän koko [A] Pj-liittymän mikrotuotannon
nimellisteho Sn [kVA]
3×25 6,9
3×35 6,9
3×50 6,9
3×63 8,8
3×80 11,7
3×100 16,0
3×125 19,7
3×160 26,2
3×200 34,5
3×250 45,5
3×315 60,7

 

1-vaiheisen mikrotuotantolaitteiston maksimiteho saa olla korkeintaan 3,7 kVA ja meillä tulee verkkoyhtiönä olla tieto, mille vaiheelle laitteisto on kytketty. Suuremmissa liittymissä kuin 3×315 A saadaan liittymän ”Sn” rinnakkaisten pääsulakkeiden määrän ja yllä olevassa taulukossa mainitun vastaavan Sn-arvon tulona.

Esimerkki: Liittymä 3×500 A → 2 x (3x250A) → 2 x 45,5 kVA = 91 kVA

Jos tuotantolaitteiston teho ylittää nämä rajat, tulee liitettävyys AINA tarkistaa.

Tarkista laitteiston liitettävyys

Liitettävyyden tarkistaminen
kVA
Tyhjennä lomake

Lue ohjeet pientuotannon liittämisestä

Tuntinetotus tuo lisää säästöjä

Kyllä, meillä hyödyt tuntinetotuksesta ja säästät selvää rahaa. Tuntinetotus sovittaa yhteen aurinkosähkötuotannon ja sähkönkulutuksen yhden tunnin ajalta. Mahdollinen ylijäämäsähkösi vähentää saman tunnin aikana kulutetun sähkön määrää.

Pientuottajalle hyöty näkyy sekä ostetun energian määrässä että verkkopalvelumaksussa. Myös sähkövero määräytyy nettona kulutetun määrän mukaan. Ominaisuus tulee käyttöön automaattisesti.

Lue lisää