Ohjeita urakoitsijoille

Tältä sivulta löydät urakoitsijoille tarkoitettu ohjeita ja voit tehdä käyttöönottotilauksen.

Yliaaltovirtojen sallitut raja-arvot liittymispisteessä

Tekninen ohjeistus keskijänniteliitynnän (20 kV) rakentamisesta ja asiakasmuuntamon liittämisestä Vaasan Sähköverkko Oy:n (VSV) jakeluverkkoon
Ohje on tarkoitettu liittyjälle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

Tekninen ohjeistus vähintään 50 ja alle 1000 kVA pientuotantolaitteen liittämiseksi

Käyttöönottotilaus urakoitsijoille

Sähköalan ammattilaiset voivat tilata meiltä seuraavia toimenpiteitä

  • Liittymän kytkentä ja mittarointi
  • Lisämittarin asennus
  • Sulakekoon vaihto
  • Siirtotuotteen vaihto
  • Mittarin siirto
  • Katko ja kytkentä
  • Mittarin sinetöinti
  • Mittarin poisto
  • Tuotannon liittäminen

Tilaa toimenpiteitä

Käyttöönottotilaus urakoitsijoille

Toimenpiteen tilaus

Tiedot kohteesta ja sen yhteyshenkilöstä

Tuotantolaitteiston tulee olla erotettavissa sähköverkosta lukittavalla erotuskytkimellä, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy.

Maximum file size: 15.36MB

Tuotantolaitteiston tulee olla valmis kytkettäväksi tämän käyttöönottotilauksen teon ajanhetkellä.

Liittymän tiedot

Tutustu myös Tukesin ohjeisiin Sähkölaitteistot
Liittymisjohdon kytkentä asiakkaan mittauskeskukseen on asiakkaan sähköurakoitsijan vastuulla.

Urakoitsijan yhteystiedot

Huomaathan, että mahdolliset lisätöitä aiheuttaneet väärät merkinnät sähkökeskuksessa saattavat johtaa urakoitsijalta perittäviin korvauksiin.