Beställ kabelkarta

Innan du börjar gräva eller påbörjar annat markarbete bör du ta reda på huruvida det finns elkablar eller fjärrvärmerör på området.  Du kan beställa en avgiftsfri kabelkarta med information om var kablarna är belägna från verkkoselvitys.fi.

Gå till tjänsten verkkoselvitys

Efter registrering kan du lätt beställa kartan över önskat område. Du får kartan per e-post. Samma tjänst använder du för att beställa kabelmärkning i terrängen.