Ibruktagningsbeställning för entreprenörer

På den här sidan hittar du instruktioner avsedda för entreprenörer och kan göra en ibruktagningsbeställning.

Tillåtna gränser för övertonsströmmar

Teknisk vägledning för uppbyggnad av mellanspänningsanslutning (20 kV) och för anslutning av kundtransformatorstationen till Vasa Elnät Ab:s distributionsnät.
Instruktionerna är avsedda för anslutare, planerare och entreprenörer.

Du som är yrkesperson i branschen kan beställa följande åtgärder av oss:

  • Inkoppling av anslutning och mätare
  • Installation av tilläggsmätare
  • Ändring av säkringsstorlek
  • Byte av överföringsprodukt
  • Flytt av mätare
  • Avbrott och inkoppling
  • Försegling av mätare
  • Borttagning av mätare
  • Anslutning av produktion

Beställ

Ibruktagningsbeställning

Uppgifter om objektet och kontaktperson

Beställning av åtgärd

Välj den inställning som valdes vid installationen av anläggningen. Förstahandsvalet är Q(U)-principen. Mer specifik info om bland annat justering av reaktiv effekt finns i anslutningsanvisningen för mikroproduktion.

Anslutningen

Bekanta dig också med Tukes anvisning "Elanläggning"
Inkopplingen av anslutningskabeln i kundens mätarcentral är på kundens elentreprenörs ansvar.

Entreprenörens kontaktuppgifter

Observera att entreprenören kan krävas på ersättning för olägenheter som orsakats av eventuella felaktiga markeringar i elcentralen.