Ibruktagningsbeställning för entreprenörer

Du som är yrkesman i branschen kan beställa följande åtgärder av oss:

  • Inkoppling av anslutning och mätare
  • Installation av tilläggsmätare
  • Ändring av säkringsstorlek
  • Byte av överföringsprodukt
  • Flytt av mätare
  • Avbrott och inkoppling
  • Försegling av mätare
  • Borttagning av mätare
  • Anslutning av produktion

Beställ

Ibruktagningsbeställning

Uppgifter om objektet och kontaktperson

Beställning av åtgärd

Välj den inställning som valdes vid installationen av anläggningen. Förstahandsvalet är Q(U)-principen. Tarkempi ohjeistus suojausasetteluista ja loistehon säädöstä löytyy mikrotuotannon liittämisohjeesta.

Anslutningen

Bekanta dig också med Tukes anvisning "Elanläggning"

Entreprenörens kontaktuppgifter

Dela