Ibruktagningsbeställning för entreprenörer

På den här sidan hittar du instruktioner avsedda för entreprenörer och kan göra en ibruktagningsbeställning.

Tillåtna gränser för övertonsströmmar

Teknisk vägledning för uppbyggnad av mellanspänningsanslutning (20 kV) och för anslutning av kundtransformatorstationen till Vasa Elnät Ab:s distributionsnät.

Instruktionerna är avsedda för anslutare, planerare och entreprenörer.

Tekniska instruktioner för anslutning av en egen produktionsanläggning på minst 50 kVA och som mest 1000 kVA

Ibrukstagningsbeställning för entreprenörer

Du som är yrkesperson i branschen kan beställa följande åtgärder av oss:

  • Inkoppling av anslutning och mätare
  • Installation av tilläggsmätare
  • Ändring av säkringsstorlek
  • Byte av överföringsprodukt
  • Flytt av mätare
  • Avbrott och inkoppling
  • Försegling av mätare
  • Borttagning av mätare
  • Anslutning av produktion

Beställ

Ibruktagningsbeställning

Beställning av åtgärd

Uppgifter om objektet och kontaktperson

Produktionsanläggningen ska kunna separeras från elnätet med en låsbar separationsbrytare, dit nätoperatören har obehindrat tillträde.

Maximum file size: 15.36MB

Produktionsanläggningen bör vara redo att slås på vi tidpunkten då ibrukstagningsbeställningen görs.

Anslutningen

Bekanta dig också med Tukes anvisning "Elanläggning"
Inkopplingen av anslutningskabeln i kundens mätarcentral är på kundens elentreprenörs ansvar.

Entreprenörens kontaktuppgifter

* obligatorisk information
Observera att entreprenören kan krävas på ersättning för olägenheter som orsakats av eventuella felaktiga markeringar i elcentralen.