Rapporteringskanal för misstänkta överträdelser

Vasa Elektriska-koncernen använder en rapporteringskanal (Whistleblowing) som ger bolagets kunder, avtalspartners, anställda och vilken som helst annan part en möjlighet att rapportera om händelser som anmälaren upplever bryter mot koncernen Vasa Elektriskas verksamhetsprinciper, gällande lagar eller bestämmelser.

Läs mer här.