Den fasta bosättningen har el

(publicerad 21.9. kl. 07.55) För tillfället är 1 050 fritidsbostäder utan elektricitet. All fast bosättning som vi känner till har fått elen tillbaka. Felreparationen fortsätter med hjälp av tilläggsresurser. Elnätet i skärgården är delvis svårt skadat. Vi uppskattar att det kan ta flera veckor innan alla fritidsbostäder har fått sin ström tillbaka.

Helikopter hjälper kartläggning av elnätets stormskador

Vasa Elnät tar på fredagen 18.9 hjälp av en helikopter för att kartlägga stormskador. Det är det absolut snabbaste sättet att hitta de största problemområdena. Helikoptern flyger en på förhand bestämd rutt och möjliggör att piloten direkt kan rapportera sina iakttagelser.

Stormen Aila har orsakat elavbrott

(uppdaterad 17.9. kl. 17.55) Vi fortsätter att reparera stormskadorna under hela den ljusa tiden av dygnet med full kapacitet. Vi har också fått hjälp av tilläggsresurser. Vi strävar efter att få den fasta bosättningens återstående fel på stamnätet reparerade under fredagen. (uppdaterad 17.9. kl. 7.20) Mycket kraftiga vindarna blåste hela natten och fällde mera träd

Vasa Elnät höjer beredskapen på grund av stormvarningen

Bolaget förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att höja beredskapen på grund av stormen som förutspås på onsdag kväll och natten mot torsdagen. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv börja röjningen. Både röjnings och reparationsarbetena är ur säkerhetssynpunkt arbete av en yrkesman. Ta kontakt

Sjökabel hjälper bevara skärgårdslandskap i Sundom

Under sommaren har det varit liv och rörelse i Sundom skärgård, Vasa. Sammanlagt har cirka en och en halv kilometer sjökabel lagts på havsbotten med hjälp av grävmaskin från en flotte. Det krävande projektet är en fortsättning på förbättringen av elnätet i Solf, som startade i fjol. Målsättningen är att förbättra leveranssäkerheten i elnätet för

Använder du tjänsten OmaPosti? Visste du att våra fakturor går dit automatiskt?

Använder du tjänsten OmaPosti? Då kan det hända att vår räkning väntar på dig där. Vi har från och med våren tagit ibruk fler elektroniska betalningsmöjligheter, bl.a. Postens tjänst OmaPosti. Om du använder tjänsten, går våra fakturor dit automatiskt. Det här beror på inställningar i OmaPosti. Om du också framöver vill få räkningen till tjänsten,

Egen solenergi lockar

När solen skiner från en klar himmel är det många som funderar på att låta installera solpaneler på taket. Småskalig produktion av solenergi är något som ökat explosionsartat de senaste åren. År 2019 ökade antalet solkraftverk kopplade till elnätet i Vasa Elnäts område med mer än 80 procent. I år förväntas tillväxten vara av samma

De kraftiga vindbyarna har orsakat elavbrott

(uppdaterad 7.6 kl. 22.35) Reparationerna i elnätet har framskridit och för tillfället är 319 kunder utan el. Av dessa är 91 fritidsbostäder i Vasa skärgård. Vi uppskattar att all fast bosättning får elektriciteten tillbaka under kvällens lopp. En del av fritidsbostäder får elen tillbaka under morgondagen. (uppdaterad 7.6 kl. 17.00) Vinden har orsakat ännu mera