Vi utför toppsågning med helikopter i kraftlinjernas kantzon under veckorna 43-44

Vi sågar inom vårt nätområde trädtoppar vid 110 kV-linjernas kantzoner. Arbetet utförs med helikopter och beroende på väderförhållanden under veckorna 43-44. Syftet med arbetet är att avskära trädtoppar som påverkar kraftledningens driftsäkerhet. För att trygga säkerheten uppmanar vi till att hållas på minst 90 meters avstånd från helikoptern under arbetets gång. Fällda träd och röjningsrester

Större nytta av solpaneler inom Vasa Elnäts område

Vasa Elnät har tagit ibruk så kallad nettoberäkning på timbasis, vilket betyder att de som producerar solenergi med egna solpaneler får en större ekonomisk nytta av sina paneler än tidigare. Egenskapen kommer ibruk automatiskt och kräver inga åtgärder av kunderna. Vasa Elnät har nu utvidgat nettoberäkningen av småskalig elproduktion så att produktionen och förbrukningen nettoberäknas

Stormen Vieno har orsakat elavbrott

(uppdaterad 15.6 kl. 11.20) Reparationerna i elnätet har framskridit. För tillfället är 327 kunder utan elektricitet, av dessa är största delen fritidsbostäder. Vi uppskattar att de återstående felen repareras under dagens lopp. (publicerad 15.6 kl. 07.45) Stormen har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott tisdagen 15.6 från kl. 06. Som mest har 4 964

Hjälp oss betala ut obetalda standardersättningar

Om du fortfarande väntar på standardersättningar för höstens stormar så kan du påskynda utbetalningen genom att meddela oss ditt kontonummer. 1. Skicka informationen via blanketten på Vasa Elektriskas webbplats vasaelektriska.fi/aterbetalning. Du identifierar dig på blanketten med nätbankskoder eller mobilcertifikat. ELLER 2. Ring vår kundtjänst 06 324 5750 (vardagar kl. 8-16). Läs mer om standardersättningar.

Egen solenergi allt mer populärt

Vårsolen skiner från en klar himmel och allt fler funderar på att låta installera solpaneler på sitt hustak. Inom Vasa Elnäts distributionsområde har antalet nya småproducenter av solenergi ökat kraftigt i flera år. Till nuvarande och kommande producenters glädje förbereder elnätsbolaget ibruktagning av så kallad nettoberäkning. Solelens popularitet växer i hela landet, så också i

Fick du Nette-kundtidningen på fel språk? Kontakta oss!

Nu måste vi be om ursäkt. På grund av en teknisk vurpa har en liten del av våra svenskspråkiga kunder fått det nyaste numret av kundtidningen Nette på fel språk. Om du tidigare har fått tidningen på svenska, men februarinumret har kommit på finska – vänligen skicka oss ett meddelande till nette@vasaelektriska.fi. Bifoga kundnummer eller namn

Nu kan du igen följa din förbrukning i Onlinetjänsten

Tack för tålamodet! Nu kan du igen följa dina förbrukningsuppgifter i Onlinetjänsten. Notera att tjänsten fortfarande är öppen med vissa begränsningar, eftersom utvecklingsarbetet ännu fortsätter. Till Onlinetjänsten.

Vi röjer längs med ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten längs mellanspänningslinjerna på följande områden: Gerby-Västerviks skärgård, Sundom skärgård, Molpe, Bergö, Petsmo, Västerhankmo, Österhankmo, Vassor, Kvevlax, Voitby och Veikars. Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten. NÄRMARE UPPGIFTER Marko Hakamäki 06

De kraftiga vindarna har orsakat elavbrott

(uppdaterad 13.1 kl. 14.25) De återstående felen i Vasa skärgården har reparerats och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka på onsdag eftermiddag. (uppdaterad 12.1 kl. 12.40) Antalet strömlösa kunder är för tillfället 841. Vi uppskattar att alla våra fast bosatta kunder får elektriciteten tillbaka under dagens lopp. Felreparationen i skärgården lämnar till morgondagen. (publicerad 12.1