Stormen orsakade elavbrott

(uppdaterad kl. 21) Stormen fällde träd på ellinjer och orsakade elavbrott inom Vasa Elnäts distributionsområde lördagen 11.1. från kl. 12.58. Som mest var 1 179 kunder utan elektricitet. För tillfället är ännu 7 kunder utan elektricitet i Malax och felet uppskattas bli åtgärdat kl. 24.00. Man får inte röra i träd som har fallit och

Vasa Elnät investerar 13 miljoner i regionens elnät

Vasa Elnät investerar i år 13 miljoner euro i utveckling av Vasaregionens elnät. Under 2020 ska elnätets distributionssäkerhet förbättras och samtidigt ska de delar av nätet som kommit till slutet av sin livscykel förnyas. Årets största projekt ger mer än 4 000 nya kunder tillgång till ett vädersäkert elnät. De viktigaste nätarbetena år 2020 är

De kraftiga vindarna har orsakat elavbrott

(uppdaterad 8.1. kl. 11.45) Felen orsakade av vinden har reparerats och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 11.00. (publicerad 8.1 kl. 07.35) Mycket kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott inom vårt distributionsområde onsdagen 8.1. från kl. 02.13. Som mest har varit 1 341 kunder utan elektricitet. Reparationer i elnätet pågår och

Poststrejken påverkar leveransen av fakturor – betala din räkning så här

På grund av Postens strejk kommer de pappersfakturor vi skickar ut att vara framme hos våra kunder senare än vanligt. Läs vårt tips om var du kan kolla fakturans betalningsuppgifter! Är du osäker på om din elräkning eller fjärrvärmefaktura fastnat på vägen på grund av Postens strejk? Ingen fara! Du hittar dina fakturor med betalningsuppgifter

Stormen har orsakat elavbrott inom Vasa Elnäts distributionsområde

(uppdaterad 27.10. kl. 14.10) Avbrott orsakade av stormen är reparerade och de sista fritidsbostäderna fick elektriciteten tillbaka kl. 13.29 i Malax skärgård. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. (uppdaterad 26.10. kl. 19.10) För tillfället är 254 fritidsbostäder utan elektricitet. De återstående felen repareras under söndagens lopp. (uppdaterad 26.10. kl.

Du får ersättning för långvariga avbrott

Vid ett långvarigt elavbrott får du automatiskt standardersättning. Du behöver med andra ord inte söka om den skilt. Ersättningsbeloppet beror på din årliga nättjänstavgift och avbrottets längd (minst 12 timmar oavbrutet). Läs mer on standardersättningar

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt

Vi utför röjning invid ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten enligt följande: 20 kV-linjer: Replot, Vallgrund, Panike och Björkö lågspänningslinjer: Veikars, Kvevlax, Vassor, Petsmo och Österhankmo Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten. Närmare uppgifter; Harry Lundström 06 324 5377

Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor rekommenderade av Finsk Energiindustri rf. Sammanställningen i bilagan innehåller uppdateringar av nedannämnda avtalsvillkor. Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019. • Anslutningsvillkor • Nättjänstvillkor • Elleveransvillkor Definieringen av formuleringen och terminologin i alla avtalsvillkor överensstämmer nu bättre med övriga villkor samt elmarknadslagen. Ändrade lagparagrafer har uppdaterats och hänvisningar till lagparagrafer

Solenergins popularitet ökar explosionsartat

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en explosionsartat växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område förväntas antalet kunder som också har egen elproduktion att öka mer än tiofalt inom de kommande fem åren. Inom Vasa Elnäts område har den totala