Egen solenergi lockar

När solen skiner från en klar himmel är det många som funderar på att låta installera solpaneler på taket. Småskalig produktion av solenergi är något som ökat explosionsartat de senaste åren. År 2019 ökade antalet solkraftverk kopplade till elnätet i Vasa Elnäts område med mer än 80 procent. I år förväntas tillväxten vara av samma

De kraftiga vindbyarna har orsakat elavbrott

(uppdaterad 7.6 kl. 22.35) Reparationerna i elnätet har framskridit och för tillfället är 319 kunder utan el. Av dessa är 91 fritidsbostäder i Vasa skärgård. Vi uppskattar att all fast bosättning får elektriciteten tillbaka under kvällens lopp. En del av fritidsbostäder får elen tillbaka under morgondagen. (uppdaterad 7.6 kl. 17.00) Vinden har orsakat ännu mera

Simulering av vindens effekter på elnätet i Sundom, Vasa

Vasa Elnät har under våren simulerat vindens effekter på elnätet som en del av ett pilotprojekt. Simuleringen gjordes på sammanlagt 60 kilometer luftledningar i Sundom skärgård. Projektet resulterade i en beskrivning över var elnätet är speciellt utsatt för vindrelaterade skador. I pilotprojektet undersöktes risker för både trädfall och skador på elledningar. Vinden simulerades ur 12

Vårt kontors öppethållningstider från 2.6.2020

Vårt kontors öppethållningstider från 2.6.2020 på Kyrkoesplanaden 0 är tisdag kl. 8-11 och torsdag kl. 13-16. Under coronavirusepidemin tar vi särskild hänsyn till hygien i enlighet med anvisningar från hälsomyndigheterna. Kom ihåg att du kan sköta alla dina ärenden också framöver i Onlinetjänsten, per e-post eller telefon. Så här når du vår kundjänst.

Coronaviruset och betalning av fakturor

På grund av coronaviruset kan oväntade situationer uppstå och många kan hamna att se på sin personliga ekonomi ur en helt ny synvinkel. Är du orolig för hur du ska få din elräkning eller fjärrvärmeräkning betald? Kontakta oss i god tid innan fakturans förfallodag, så försöker vi hitta en lösning som passar dig. Här hittar

Funderar ditt husbolag på laddstation för elbilar? Ladda ner våra tips!

Elbilar blir allt vanligare och i många husbolag finns installation av laddstation på agendan. Vi sammanställde våra anvisningar för husbolagen för att underlätta planeringen. Våra tips innehåller bland annat vad ni ska ta i beaktande när ni börjar planera, men också info i ett nötskal om fastighetens belastningsstyrning. Ladda anvisningarna Närmare info Vår byggtjänst hjälper

Snötyngda träd har orsakat elavbrott

(uppdaterad kl. 16.30) De återstående felen i Vasa skärgården har reparerats och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 15.55. Eftersom det är köldgrader ligger snön kvar på träden och därför fortsätter bolaget att avlägsna träd som utgör en risk. För att trygga säkerheten vid trädfällningen uppstår tillfälliga elavbrott. (uppdaterad kl. 11.15) För tillfället är

Stormen Dennis har orsakat elavbrott

(uppdaterad 17.2. kl. 15.10) För tillfället är 147 fritidsbostäder utan elektricitet. De återstående felen repareras under tisdagens lopp. (uppdaterad 17.2. kl. 06.55) Stormen Dennis rörde sig över hela distributionsområdet på söndagskvällen och natten till måndagen och fällde mera träd på ellinjerna. Som mest var 2 688 Vasa Elnäts kunder utan elektricitet. Utan elektricitet är fortfarande 508