Snölast och hårda vindar har orsakat avbrott

(Publicerat 28.11 kl. 8.25) Snölast och hårda vindar har orsakat avbrott i elnäytet. Som mest var ca 1 100 kunder utan el under natten, främst i Sundom och Malax skärgård. Reparationer har gjorts hela natten och arbetet fortsätter längs med dagen. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja

Vasa Elnät har mera personal i beredskap på grund av väderprognosen

Vasa Elnät förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att ha mera personal i beredskap. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324

Vasa Elnät har mera personal i beredskap på grund av den förutspådda stormen

Vasa Elnät förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att ha mera personal i beredskap. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324

Vasa Elnät har mera personal i beredskap på grund av den förutspådda stormen

Vasa Elnät förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att ha mera personal i beredskap. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324

Skötsel av kantzoner vid elledningsgata i Replot, Fågelberget, Mamrelund och Taklax

I höst utförs skötsel av kantzoner vid ledningsgata inom Vasa Elnäts område i Replot, Fågelberget, Mamrelund och Taklax. Genom att gallra ledningsgatornas kantzoner minimeras störningar i elöverföringen. Att sköta kantzoner betyder att man avverkar riskträd och gallrar skog. Därtill görs plantskogsskötsel. Om skötsel av kantzoner kommer man alltid överens med markägaren. Nu på hösten gallras

Kraftledningsprojekt mellan Westenergy och Gerby i en viktig fas

Som bäst byggs en cirka 10 km lång kraftledning mellan Westenergy kopplingsstation och Gerby elstation. Kraftledningen skapar en så kallad ringmatningsförbindelse som förbättrar leveranssäkerheten på ett stort område från Replot skärgård till Kvevlax. Kraftledningens influensområde täcker cirka 18 000 förbrukningsplatser. Just nu pågår en arbetsfas där Gerby och Alskat elstationer får reservmatning. Arbetsfasen består av

Stormen har orsakat strömavbrott

(uppdaterat 8.8.2023 kl. 20:20) Alla störningar som orsakats av stormen är nu åtgärdade. (uppdaterat 8.8.2023 kl.15:40) För tillfället är ca. 385 hushåll utan el. Reparationsarbetet pågår i elnätet och uppskattas bli klara under dagens lopp. (publicerat 8.8.2023 kl. 14:20) Kraftiga vindbyar har orsakat strömavbrott i olika delar av distributionsområdet på tisdag 8.8.2023 från kl. 10:50.

Miljövärden påverkar ledningssträckningar: örnbo ändrade planerna i Korsholm

I Vasa Elnäts projekt för reparation av elnätet gav ett örnbo en orsak till att ändra på den ursprungliga ledningssträckningen. Miljövärden är en viktig synvinkel i planeringen. I Köklot, Korsholm, blev ett örnbo en orsak till en viktig omväg i reparationsprojektet. – Den nya sträckningen planerades så att den lämnar boet ostört, berättar projektchef Daniel Yrjas. I

Närmare 600 reflexflaggor för fåglarnas säkerhet

Att hänga upp reflexflaggor i luftledningarna har konstaterats att vara ett effektivt sätt att hindra fåglar från att krocka med ledningarna. Vasa Elnät hänger upp reflexflaggor årligen. Reflexflaggorna placeras runtom distributionsområdet på ställen där man märkt att kollisioner sker mest. ‒ I år installerar vi 550 reflexflaggor sammanlagt på en 7 kilometer lång sträcka. Arbetet