Elnätet utvecklas för 13 miljoner euro

Vasa Elnät investerar i år cirka 13 miljoner euro i utvecklingen av elnätet inklusive förbättring av distributionssäkerheten. Helt konkret betyder det att antalet elavbrott i bolagets distributionsområde blir färre och kortare. Under årets gång grävs 160 km kabel ner i marken för att ersätta luftlinjer och elstolpar. Årets kablingsprojekt finns i Norra och Södra Vallgrund

Funderar ditt husbolag på laddstation för elbilar? Ladda ner våra tips!

Elbilar blir allt vanligare och i många husbolag finns installation av laddstation på agendan. Vi sammanställde våra anvisningar för husbolagen för att underlätta planeringen. Husbolag åläggs att planera för laddning av elbilar i samband  med större reparationer. Våra tips innehåller bland annat vad ni ska ta i beaktande när ni börjar planera, men också info

Nytt verksamhetssätt: Elen kan påkopplas utan dröjsmål när den behövs vid husbygget

Vasa Elnät körde år 2020 igång ett försök där mätcentralen installerades färdigt vid tomtgränsen i samband med byggnad av kommunalteknik. Försöket leder nu till ett nytt tillvägagångssätt. Det nya verksamhetssättet underlättar byggprocessen och sparar husbyggarens pengar vid cirka 100 byggplatser per år. Vasa Elnät testade först verksamhetssättet på det nya bostadsområdet Vaalila i Laihela. Erfarenheterna

Info om avtalsbekräftelser

Har du ingått ett elöverföringsavtal, ett avtal om överföring av egen produktion eller om upprätthållande av elanslutning med oss? Då får du snart din avtalsbekräftelse på posten. Observera att om du har tagit ibruk någon av de elektroniska postlådorna OmaPosti eller Kivra och inte separat uteslutit vår kommunikation där, får du bekräftelsen till tjänsten elektroniskt.

Större nytta av solpaneler inom Vasa Elnäts område

Vasa Elnät har tagit ibruk så kallad nettoberäkning på timbasis, vilket betyder att de som producerar solenergi med egna solpaneler får en större ekonomisk nytta av sina paneler än tidigare. Egenskapen kommer ibruk automatiskt och kräver inga åtgärder av kunderna. Vasa Elnät har nu utvidgat nettoberäkningen av småskalig elproduktion så att produktionen och förbrukningen nettoberäknas

Stormen Vieno har orsakat elavbrott

(uppdaterad 15.6 kl. 11.20) Reparationerna i elnätet har framskridit. För tillfället är 327 kunder utan elektricitet, av dessa är största delen fritidsbostäder. Vi uppskattar att de återstående felen repareras under dagens lopp. (publicerad 15.6 kl. 07.45) Stormen har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott tisdagen 15.6 från kl. 06. Som mest har 4 964

Hjälp oss betala ut obetalda standardersättningar

Om du fortfarande väntar på standardersättningar för höstens stormar så kan du påskynda utbetalningen genom att meddela oss ditt kontonummer. 1. Skicka informationen via blanketten på Vasa Elektriskas webbplats vasaelektriska.fi/aterbetalning. Du identifierar dig på blanketten med nätbankskoder eller mobilcertifikat. ELLER 2. Ring vår kundtjänst 06 324 5750 (vardagar kl. 8-16). Läs mer om standardersättningar.

Egen solenergi allt mer populärt

Vårsolen skiner från en klar himmel och allt fler funderar på att låta installera solpaneler på sitt hustak. Inom Vasa Elnäts distributionsområde har antalet nya småproducenter av solenergi ökat kraftigt i flera år. Till nuvarande och kommande producenters glädje förbereder elnätsbolaget ibruktagning av så kallad nettoberäkning. Solelens popularitet växer i hela landet, så också i

Fick du Nette-kundtidningen på fel språk? Kontakta oss!

Nu måste vi be om ursäkt. På grund av en teknisk vurpa har en liten del av våra svenskspråkiga kunder fått det nyaste numret av kundtidningen Nette på fel språk. Om du tidigare har fått tidningen på svenska, men februarinumret har kommit på finska – vänligen skicka oss ett meddelande till nette@vasaelektriska.fi. Bifoga kundnummer eller namn