Vi har publicerat vår utvecklingsplan för kommentarer – var med och påverka utvecklingen av elnätet

Vasa Elnäts utvecklingsplan har nu publicerats för kommentarer. Hjälp oss att identifiera elnätets utvecklingsbehov! Utvecklingen av elnätet är en av samhällets grundpelare. Vad som krävs av elnätet påverkas av många olika faktorer: förutom den gröna omställningen samt utvecklingen av befolkningsunderlaget, tjänster och industri, påverkas behoven av bland annat elektrifieringen av trafik och uppvärmning samt av

Jarmo Leppinen har utnämnts till VD för Vasa Elnät från 1.5

Jarmo Leppinen från Laihela har utnämnts till Vasa Elnäts verkställande direktör. Jarmo Leppinen är ingenjör inom elteknik och tar över positionen från den 1 maj när nuvarande VD:n Juha Rintamäki går över till en annan arbetsgivares tjänst. Leppinen har de senaste fyra åren haft posten som planeringschef vid Vasa Elnät.

Nättjänstavgifterna stiger med 4,5 procent inom Vasa Elnäts område

Från och med början av april stiger nättjänstavgifterna inom Vasa Elnäts område med cirka 4,5 procent. Höjningen är den första inom fem år och den gäller alla nättjänstavgifter. I ett eluppvärmt egnahemshus är priseffekten i medeltal 2,50 euro i månaden. Orsaken till höjningen är en allmän ökning av kostnader för produktion av nättjänster. – Vi

Att spara el är speciellt viktigt nu i de kalla vädret

Utmaningen att få elen att räcka till ökar när den långvariga och intensiva kylan över hela Finland fortsätter. Det är nu ytterst viktigt att alla kunder minskar på sin elförbukning där det är möjligt och speciellt under de tidpunkter när förbrukningstopparna är höga: kl. 8 – 10 och 17 – 22. Läs Fingrids artikel

Vasa Elnät har mera personal i beredskap på grund av väderprognosen

På grund av stormvarning förberder sig Vasa Elnät på att reparera eventuella skador i elnätet genom att ha mera personal i beredskap. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts

Stadsenergibolagens intresseorganisation tar ställning till Energimyndighetens förslag till tillsynsmodell

Intresseföreningen för stadsenergibolagen i Finland, Energiakaupungit ry (Energistäderna rf), har kraftigt tagit ställning till Energimyndighetens förslag till tillsynsmodell för åren 2024-2031. Ställningstagandet är extremt kraftigt, och bland annat konstateras där att den förslagna tillsynsmodellen rent av kan leda till katastrof. Energimyndigheten har presenterat ett helt nytt sätt för fastställande av nätverkskapital. Ett stort orosmoment är

Energimyndighetens förslag till tillsynsmodell för åren 2024–2031: Det finns skäl till att vara mycket orolig

Energimyndigheten överraskade branschen i oktober genom att presentera en modell för fastställande av nätverkskapital. Modellen försvagar elnätsbolagens förmåga att svara på både nuvarande och framtida investeringsbehov. Det finns skäl till att vara mycket orolig över detta. Modellen kommer i en tid då samhällets elektrifiering och en ren omställning kräver fler investeringar än någonsin tidigare. Förslaget

Snölast och hårda vindar har orsakat avbrott

(Publicerat 28.11 kl. 8.25) Snölast och hårda vindar har orsakat avbrott i elnäytet. Som mest var ca 1 100 kunder utan el under natten, främst i Sundom och Malax skärgård. Reparationer har gjorts hela natten och arbetet fortsätter längs med dagen. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja

Vasa Elnät har mera personal i beredskap på grund av väderprognosen

Vasa Elnät förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att ha mera personal i beredskap. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324

Vasa Elnät har mera personal i beredskap på grund av den förutspådda stormen

Vasa Elnät förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att ha mera personal i beredskap. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv påbörja röjningen. Både röjnings- och reparationsarbeten är ur säkerhetssynpunkt arbeten som ska utföras av yrkesmän. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324