Närmare 600 reflexflaggor för fåglarnas säkerhet

Att hänga upp reflexflaggor i luftledningarna har konstaterats att vara ett effektivt sätt att hindra fåglar från att krocka med ledningarna. Vasa Elnät hänger upp reflexflaggor årligen. Reflexflaggorna placeras runtom distributionsområdet på ställen där man märkt att kollisioner sker mest. ‒ I år installerar vi 550 reflexflaggor sammanlagt på en 7 kilometer lång sträcka. Arbetet

Inom Vasa Elnät har Korsnäs flest solpaneler i förhållande till invånarantal

Vårsolen får många egnahemsägare att blicka upp mot hustaket. De konsumenter som hade egen el att sälja tjänade på fjolårets höga elpriser. Att installera solpaneler var ändå populärt redan innan år 2022 och prisernas uppgång. Inom Vasa Elnäts området syns populariteten bland annat i Korsnäs. För ett år sedan uppskattade Vasa Elnät att andelen förbrukningsplatser

66 000 kunder inom Vasa Elnäts område får en ny smartmätare

Vasa Elnät installerar under åren 2023 och 2024 nya, smarta elmätare hos 66 000 kunder. Tack vare de nya mätarna övergår man till ett mätningsintervall på femton minuter, något som nyligen har möjliggjorts i branschen. Samtidigt förbättras möjligheterna att hantera mätare på distans. ‒ Mätarna byts hos alla de kunder som inte ännu fått en

Allt om mätarbytet

Läs hur projektet framskrider och hur det berör dig.

Läs mer

Kraftiga vindar har orsakat elavbrott

(uppdaterad 9.2.23 kl. 15:34) Elen är nu återställd till samtliga kunder. (publicerad 9.2.23 kl. 08:02) Kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott i olika delar av vårt distributionsområde. De första felen dök upp onsdag 8.2 23:20. Som mest har 2793 kunder i Korsholm och Vasa varit utan el. För tillfället är 776

Vasa Elnät investerar 15 miljoner euro i utveckling av elnätet

Vasa Elnät investerar under pågående år 15 miljoner euro i att förbättra elnätets distributionssäkerhet och på andra sätt utveckla nätet. De största projekten genomförs i Korsholm, Korsnäs och Närpes. På våren inleds också ett betydande smartmätarprojekt. I Korsholm byggs en 110 kilovolts kraftlinje mellan Gerby och Westenergy. Projektet ska slutföras våren 2024. I samband med

Fingrids lättnad i stamnätsavgifter överförs i sin helhet till kunderna

Stamnätsbolaget Fingrid meddelade i fjol om en lättnad i stamnätsavgifterna. I praktiken betyder det att elnätsbolagen, såsom Vasa Elnät, under en bestämd tid inte behöver betala stamnätsavgifter till Fingrid. Varje enskilt elnätsbolag bestämmer själv om vad det gör med de temporära inbesparingarna. Vasa Elnät bestämde att för sin egen del överföra lättnaderna direkt och i

Vasa Elnät donerar en reservgenerator till Ukraina

Energisektorns hjälp behövs i Ukraina. Nu donerar Vasa Elnät en generator. Rysslands attacker i Ukraina har orsakat stora skador i landets energiinfrastruktur. Finlands energisektor har redan tidigare hjälpt Ukraina. Vasa Elnät har nyligen fått information om att Ukraina tar tacksamt emot generatorn som bolaget inte längre behöver. – Vi gjorde en sanering vid elstationen i

Elförbrukningen har minskat rejält

Den här hösten har det använts betydligt mindre mängder elektricitet inom Vasa Elnäts område än året innan. I september–november har förbrukningen minskat med 10–19 procent i jämförelse med samma period 2021. I fjol överförde Vasa Elnät lite över 1 000 gigawattimmar (GWh) el till sina kunder. Av det utgjorde perioden mellan september och november en andel