Stormen har orsakat elavbrott

(uppdaterad kl 17.15) För tillfället är 554 fritidsbostäder utan elektricitet  i Vasa skärgård. Felet uppskattas bli åtgärdat under kvällens lopp. (uppdaterad kl. 15.45) Stormen har orsakat mera elavbrott och för tillfället är ca 1 000 kunder utan elektricitet i olika delar av vårt distributionsområde. Reparationsarbetet pågår. (publicerad kl. 13.25) Mycket kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer

Vasa får sin första målade transformatorstation

Under pågående vecka har ett nytt stadskonstverk börjat ta form i Vasa. Transformatorstationen i hörnet av Formansgatan och Bangatan ska få ett motiv som påminner om en sagovärld. Målningen av transformatorstationen är resultatet av ett samarbete mellan Vasa Elnät och illustratören Päivi Arenius. – Det var lätt att tacka ja till Arenius förslag om samarbete, berättar underhållschef

3.10 granskas elnätet med helikopter

Den 3 oktober granskas elnätet (110 kV linjer) i Vasa, Laihela, Lillkyro, Korsnäs och Närpes med hjälp av helikopter. Flygningarna är ett effektivt hjälpmedel i kartläggningen av elnätets skick.

Den kraftiga stormvinden har orsakat elavbrott

(uppdaterad 27.9. kl. 14.35) Felen orsakade av stormen har huvudsakligen reparerats, 21 kunder är fortfarande utan elektricitet.  De återstående felen repareras under dagens lopp. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324

Stormen Mauri 18 orsakade elavbrott

(Publicerad kl. 16.30) Stormen fällde träd på ellinjer lördagen 22.9. från kl. 07.02 och orsakade elavbrott i Vasa Elnäts distributionsområde. Som mest var 1 092 kunder utan elektricitet. Felen orsakade av stormen har reparerats och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 15.25. Enskilda avbrott kan ännu förekomma. Om du upptäcker ett träd som fallit

Stormvädret har orsakat elavbrott

(uppdaterad 20.9. kl. 15.50) Avbrott orsakade av stormen har i huvudsakligen reparerats. Utan elektricitet är fortfarande 41 kunder i Korsnäs och Malax. Enskilda avbrott kan ännu förekomma. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. (publicerad 20.9. kl. 12) Byvindarna som nådde 24 meter per sekund fällde träd på ellinjer torsdagen 20.9.

Åskan har orsakat elavbrott

(uppdaterad 1.8. kl. 9.00) Avbrott orsakade av åskan är reparerade och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 20.30 på tisdag. Se elavbrott på kartan (publicerad 30.7. kl. 15.40) Skadorna som orsakats av åskan har till största delen reparerats. Enstaka reparationen fortsätter tills imorgon. Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte

Solenergins popularitet ökar snabbt

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område har i år 20 nya mikroproducenter kopplats till nätet till och med början av juli. Antalet är det dubbla i jämförelse med fjolåret. År 2017 steg

Vi utför röjning invid ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten på följande områden: Petalax, Velkmossen, Ribäcken och Svarvar (20 kV-linjer) samt Grönvik och Västervik (lågspänningslinjer). Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten. Närmare uppgifter: Harry Lundström 06 324 5377

Meddela Vasa Elnäts felanmälan om träd som fallit över ellinjer

Det kan ännu finnas träd som blåst över ellinjer efter Pauliina-stormen under midsommar. Även stormen i dag kan ha fällt träd över linjerna. Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710. Du kan också skicka felanmälan till sahkovalvomo@vaasansahkoverkko.fi Observera att man inte får vidröra träd som