Fredagen den 20 november granskar vi stormskador med helikopter

Fredagen den 20 november granskar Vasa Elnät stormskador med hjälp av helikopter. Under flygningen granskas stormskador på elnätet i olika delar av Vasa Elnäts område. Helikopterflygningen ger en bättre helhetsbild av skadorna och effektiverar således också reparationerna av elnätet. Var är felet? Kontrollera var det är elavbrott och gör enkelt felanmälan i vår nya app!

Stormen Liisa har orsakat elavbrott

(uppdaterad 19.11 kl. 20) All fast bosättning har fått elen tillbaka. För tillfället är 2 kunder utan elektricitet i Töjby och de återstående felen repareras under fredagens lopp. (uppdaterad 19.11 kl. 16.35) Antalet strömlösa kunder är för tillfället 235. Vi uppskattar att alla våra fast bosatta kunder får elektriciteten tillbaka under kvällens lopp. (publicerad 19.11

Stormen Topi orsakade elavbrott

(uppdaterad 6.11 kl. 8.40) Felen orsakade av stormen har reparerats, de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka på torsdag eftermiddag. Inom Vasa Elnäts distributionsområde finns för tillfället inga avbrott som är förorsakade av stormen. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. (uppdaterad 3.11 kl. 16.45) För tillfället är 741 fritidsbostäder utan

Den fasta bosättningen har el

(publicerad 21.9. kl. 07.55) För tillfället är 1 050 fritidsbostäder utan elektricitet. All fast bosättning som vi känner till har fått elen tillbaka. Felreparationen fortsätter med hjälp av tilläggsresurser. Elnätet i skärgården är delvis svårt skadat. Vi uppskattar att det kan ta flera veckor innan alla fritidsbostäder har fått sin ström tillbaka.

Helikopter hjälper kartläggning av elnätets stormskador

Vasa Elnät tar på fredagen 18.9 hjälp av en helikopter för att kartlägga stormskador. Det är det absolut snabbaste sättet att hitta de största problemområdena. Helikoptern flyger en på förhand bestämd rutt och möjliggör att piloten direkt kan rapportera sina iakttagelser.

Stormen Aila har orsakat elavbrott

(uppdaterad 17.9. kl. 17.55) Vi fortsätter att reparera stormskadorna under hela den ljusa tiden av dygnet med full kapacitet. Vi har också fått hjälp av tilläggsresurser. Vi strävar efter att få den fasta bosättningens återstående fel på stamnätet reparerade under fredagen. (uppdaterad 17.9. kl. 7.20) Mycket kraftiga vindarna blåste hela natten och fällde mera träd

Sjökabel hjälper bevara skärgårdslandskap i Sundom

Under sommaren har det varit liv och rörelse i Sundom skärgård, Vasa. Sammanlagt har cirka en och en halv kilometer sjökabel lagts på havsbotten med hjälp av grävmaskin från en flotte. Det krävande projektet är en fortsättning på förbättringen av elnätet i Solf, som startade i fjol. Målsättningen är att förbättra leveranssäkerheten i elnätet för

Använder du tjänsten OmaPosti? Visste du att våra fakturor går dit automatiskt?

Använder du tjänsten OmaPosti? Då kan det hända att vår räkning väntar på dig där. Vi har från och med våren tagit ibruk fler elektroniska betalningsmöjligheter, bl.a. Postens tjänst OmaPosti. Om du använder tjänsten, går våra fakturor dit automatiskt. Det här beror på inställningar i OmaPosti. Om du också framöver vill få räkningen till tjänsten,