Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt

Vi utför röjning invid ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten enligt följande: 20 kV-linjer: Replot, Vallgrund, Panike och Björkö lågspänningslinjer: Veikars, Kvevlax, Vassor, Petsmo och Österhankmo Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten. Närmare uppgifter; Harry Lundström 06 324 5377

Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor rekommenderade av Finsk Energiindustri rf. Sammanställningen i bilagan innehåller uppdateringar av nedannämnda avtalsvillkor. Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019. • Anslutningsvillkor • Nättjänstvillkor • Elleveransvillkor Definieringen av formuleringen och terminologin i alla avtalsvillkor överensstämmer nu bättre med övriga villkor samt elmarknadslagen. Ändrade lagparagrafer har uppdaterats och hänvisningar till lagparagrafer

Solenergins popularitet ökar explosionsartat

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en explosionsartat växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område förväntas antalet kunder som också har egen elproduktion att öka mer än tiofalt inom de kommande fem åren. Inom Vasa Elnäts område har den totala

Priset på elöverföring stiger i Vasaregionen första gången på fem år

Vasa Elnät höjer priset på elöverföring från början av april. Samtidigt ändras sättet för hur större elöverföringsprodukter prissätts. Trots höjningen är regionens priser lägre än i medeltal i Finland. I en höghuslägenhet med en förbrukning om 2 000 kWh per år betyder det en höjning på cirka 1,5 € i månaden. För den som bor

Du får ersättning för långvariga avbrott

Vid ett långvarigt elavbrott får du automatiskt standardersättning. Du behöver med andra ord inte söka om den skilt. Ersättningsbeloppet beror på din årliga nättjänstavgift och avbrottets längd (minst 12 timmar oavbrutet). Läs mer on standardersättningar Elapparater som gått sönder på grund av ett avbrott Vasa Elnät är ersättningsskyldig, om elapparater gått sönder på grund av

Reparationerna av elnätet framskrider – den fasta bosättningen har nu el

(uppdaterad 6.1 kl. 14.45) För tillfället är ca 300 fritidsbostäder utan elektricitet. All fast bosättning som vi känner till har fått elen tillbaka. Om ni fortfarande är utan el i er bostad, vänligen meddela oss så höjer vi prioriteten för reparationen av er anslutning. Elnätet i skärgården är delvis svårt skadat. Vi uppskattar att det

Reparation av de sista felen som berör fast bosättning pågår

Reparation av de sista felen som berör fast bosättning pågår som bäst. För tillfället är antalet sådana bostäder ca 30 st. Felreparationen är ställvis mycket krävande, eftersom att det kan ligga tiotals träd vid ett felställe och ellinjen kan vara svårt skadad. Vi ber kunder som är utan ström i sin bostad (fast bosättning) att

Standardersättning för långvariga avbrott

Du blir automatiskt ersatt för långvariga avbrott. Enligt elmarknadslagen och våra nättjänstvillkor har du som elanvändare rätt till en s.k. standardersättning om du varit utan el i minst 12 timmar oavbrutet. Läs mer

120 fast bosatta kunder fortfarande utan el

Skadorna som stormen Aapeli orsakade har reparerats också i dag fredag med hjälp av tilläggsresurser. Igår kl. 14 var antalet kunder utan el totalt cirka 3 340 inom Vasa Elnäts distributionsområde. I dag samma tid var antalet 1 900. Nya fel har uppstått såväl under torsdagen som fredagen. Vid reparationerna prioriteras den fasta bebyggelsen. Av