Priset på elöverföring stiger i Vasaregionen första gången på fem år

Vasa Elnät höjer priset på elöverföring från början av april. Samtidigt ändras sättet för hur större elöverföringsprodukter prissätts. Trots höjningen är regionens priser lägre än i medeltal i Finland. I en höghuslägenhet med en förbrukning om 2 000 kWh per år betyder det en höjning på cirka 1,5 € i månaden. För den som bor

Du får ersättning för långvariga avbrott

Vid ett långvarigt elavbrott får du automatiskt standardersättning. Du behöver med andra ord inte söka om den skilt. Ersättningsbeloppet beror på din årliga nättjänstavgift och avbrottets längd (minst 12 timmar oavbrutet). Läs mer on standardersättningar Elapparater som gått sönder på grund av ett avbrott Vasa Elnät är ersättningsskyldig, om elapparater gått sönder på grund av

Reparationerna av elnätet framskrider – den fasta bosättningen har nu el

(uppdaterad 6.1 kl. 14.45) För tillfället är ca 300 fritidsbostäder utan elektricitet. All fast bosättning som vi känner till har fått elen tillbaka. Om ni fortfarande är utan el i er bostad, vänligen meddela oss så höjer vi prioriteten för reparationen av er anslutning. Elnätet i skärgården är delvis svårt skadat. Vi uppskattar att det

Reparation av de sista felen som berör fast bosättning pågår

Reparation av de sista felen som berör fast bosättning pågår som bäst. För tillfället är antalet sådana bostäder ca 30 st. Felreparationen är ställvis mycket krävande, eftersom att det kan ligga tiotals träd vid ett felställe och ellinjen kan vara svårt skadad. Vi ber kunder som är utan ström i sin bostad (fast bosättning) att

Standardersättning för långvariga avbrott

Du blir automatiskt ersatt för långvariga avbrott. Enligt elmarknadslagen och våra nättjänstvillkor har du som elanvändare rätt till en s.k. standardersättning om du varit utan el i minst 12 timmar oavbrutet. Läs mer

120 fast bosatta kunder fortfarande utan el

Skadorna som stormen Aapeli orsakade har reparerats också i dag fredag med hjälp av tilläggsresurser. Igår kl. 14 var antalet kunder utan el totalt cirka 3 340 inom Vasa Elnäts distributionsområde. I dag samma tid var antalet 1 900. Nya fel har uppstått såväl under torsdagen som fredagen. Vid reparationerna prioriteras den fasta bebyggelsen. Av

Reparationer av elnätet pågår – en del hushåll kan förbli utan el i flera dygn

”Den värsta stormen någonsin på Vasa Elnäts distributionsområde.” Så beskriver driftchef Petter Södergran på Vasa Elnät situationen, som orsakade att mer än 14 000 kunder inom elnätsbolagets område var utan el när det var som värst. Reparationerna av elnätet fortsätter och fel åtgärdas så snabbt som möjligt. – För tillfället är nästan 6 900 kunder utan

Stormen har orsakat elavbrott

(uppdaterad 2.1 kl. 12.55) Reparationerna av elnätet fortsätter. För tillfället är ca 7 000 kunder utan el. Vi uppskattar att en del av våra kunder kommer att vara utan el i upp till flera dygn. Om du upptäcker ett träd som fallit över en ellinje tag kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, telefon 06 324 5710. Observera

Vasa Elnät höjer beredskapen på grund av stormvarningen

Bolaget förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att höja beredskapen. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv börja röjningen. Både röjnings och reparationsarbetena är ur säkerhetssynpunkt arbete av en yrkesman. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710. Säkerhetsavståndet till ett träd på