Vi utför röjning invid ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten längs 20 kV-linjerna på följande områden: Grönvik, Västervik, Gerby, Fågelberget, Gamla Vasa, Höstves, Korsnäs, Taklax och Viitaniemi. Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten. Närmare uppgifter: Harry Lundström 06 324 5377

Årsberättelsen 2017

Koncernen Vasa Elektriska har publicerat sin Årsberättelse 2017. Läs hur året såg ut för koncernen och Vasa Elnät Ab. Året 2017 i koncernen Vasa Elektriska Hur såg år 2017 ut i koncernen Vasa Elektriska? Se nyckeltalen och läs om verksamheten. Läs årsberättelsen

Finlands största borraggregat borrar tunnel under Kyro älv

De elledningar som nu i form av luftledningar korsar Kyro älv i Perkiö i Lillkyro ska Vasa Elnät placera under markytan. Arbetet kräver att en tunnel borras under älven. Tunneln blir cirka 150 meter lång. Vasa Elnät Ab berättar att det hänt att hela elstolpar svepts med vid islossningen. Tunnlar för markkablar under älvar är

Nya elstationer ger säkrare distribution i Vasaregionen

I december färdigställs två huvudtransformatorstationer som sammanlagt tjänar 6 000 hushåll i Vasaregionen. Framöver ska stormvindar och åska orsaka betydligt färre elavbrott i området. Transformatorstationen och kraftledningen i Alskat är helt nya. Tillsammans servar de 3300 hushåll med el i Gerby i Vasa, Replot skärgård och ett flertal byar i Korsholm. Den nya stationen minskar antalet

Ny kraftledning tjänar 2 500 hushåll på kusten

Projektet beaktar områdets säregna naturvärden och testar unik lösning. För närvarande pågår byggandet av en kraftledning mellan Gerby i Vasa och Alskat i Korsholm. Ledningen har ett stort influensområde och tjänar ca två och ett halvt tusen hushåll i Jungsund, Iskmo, Köklot, Västervik och hela Replot skärgård. Ledningen kommer också tjänstgöra som reservlinje för Gerby