Fick du Nette-kundtidningen på fel språk? Kontakta oss!

Nu måste vi be om ursäkt. På grund av en teknisk vurpa har en liten del av våra svenskspråkiga kunder fått det nyaste numret av kundtidningen Nette på fel språk. Om du tidigare har fått tidningen på svenska, men februarinumret har kommit på finska – vänligen skicka oss ett meddelande till nette@vasaelektriska.fi. Bifoga kundnummer eller namn

Nu kan du igen följa din förbrukning i Onlinetjänsten

Tack för tålamodet! Nu kan du igen följa dina förbrukningsuppgifter i Onlinetjänsten. Notera att tjänsten fortfarande är öppen med vissa begränsningar, eftersom utvecklingsarbetet ännu fortsätter. Till Onlinetjänsten.

Vi röjer längs med ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten längs mellanspänningslinjerna på följande områden: Gerby-Västerviks skärgård, Sundom skärgård, Molpe, Bergö, Petsmo, Västerhankmo, Österhankmo, Vassor, Kvevlax, Voitby och Veikars. Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten. NÄRMARE UPPGIFTER Marko Hakamäki 06

Om standardersättningar för höstens stormar

Standardersättningarna för stormarna Aila, Topi och Liisa är något vi jobbar på som bäst. På grund av byte av faktureringssystem har tyvärr krediteringen av ersättningar visat sig vara en liten utmaning. Vi hoppas och tror att vi löser den knuten inom kort och kan betala ut ersättningar också i detta fall enligt den 6 månaders

De kraftiga vindarna har orsakat elavbrott

(uppdaterad 13.1 kl. 14.25) De återstående felen i Vasa skärgården har reparerats och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka på onsdag eftermiddag. (uppdaterad 12.1 kl. 12.40) Antalet strömlösa kunder är för tillfället 841. Vi uppskattar att alla våra fast bosatta kunder får elektriciteten tillbaka under dagens lopp. Felreparationen i skärgården lämnar till morgondagen. (publicerad 12.1

Fredagen den 20 november granskar vi stormskador med helikopter

Fredagen den 20 november granskar Vasa Elnät stormskador med hjälp av helikopter. Under flygningen granskas stormskador på elnätet i olika delar av Vasa Elnäts område. Helikopterflygningen ger en bättre helhetsbild av skadorna och effektiverar således också reparationerna av elnätet. Var är felet? Kontrollera var det är elavbrott och gör enkelt felanmälan i vår nya app!

Stormen Liisa har orsakat elavbrott

(uppdaterad 19.11 kl. 20) All fast bosättning har fått elen tillbaka. För tillfället är 2 kunder utan elektricitet i Töjby och de återstående felen repareras under fredagens lopp. (uppdaterad 19.11 kl. 16.35) Antalet strömlösa kunder är för tillfället 235. Vi uppskattar att alla våra fast bosatta kunder får elektriciteten tillbaka under kvällens lopp. (publicerad 19.11

Stormen Topi orsakade elavbrott

(uppdaterad 6.11 kl. 8.40) Felen orsakade av stormen har reparerats, de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka på torsdag eftermiddag. Inom Vasa Elnäts distributionsområde finns för tillfället inga avbrott som är förorsakade av stormen. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. (uppdaterad 3.11 kl. 16.45) För tillfället är 741 fritidsbostäder utan

Den fasta bosättningen har el

(publicerad 21.9. kl. 07.55) För tillfället är 1 050 fritidsbostäder utan elektricitet. All fast bosättning som vi känner till har fått elen tillbaka. Felreparationen fortsätter med hjälp av tilläggsresurser. Elnätet i skärgården är delvis svårt skadat. Vi uppskattar att det kan ta flera veckor innan alla fritidsbostäder har fått sin ström tillbaka.