Poststrejken påverkar leveransen av fakturor – betala din räkning så här

På grund av Postens strejk kommer de pappersfakturor vi skickar ut att vara framme hos våra kunder senare än vanligt. Läs vårt tips om var du kan kolla fakturans betalningsuppgifter! Är du osäker på om din elräkning eller fjärrvärmefaktura fastnat på vägen på grund av Postens strejk? Ingen fara! Du hittar dina fakturor med betalningsuppgifter

Stormen har orsakat elavbrott inom Vasa Elnäts distributionsområde

(uppdaterad 27.10. kl. 14.10) Avbrott orsakade av stormen är reparerade och de sista fritidsbostäderna fick elektriciteten tillbaka kl. 13.29 i Malax skärgård. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. (uppdaterad 26.10. kl. 19.10) För tillfället är 254 fritidsbostäder utan elektricitet. De återstående felen repareras under söndagens lopp. (uppdaterad 26.10. kl.

Du får ersättning för långvariga avbrott

Vid ett långvarigt elavbrott får du automatiskt standardersättning. Du behöver med andra ord inte söka om den skilt. Ersättningsbeloppet beror på din årliga nättjänstavgift och avbrottets längd (minst 12 timmar oavbrutet). Läs mer on standardersättningar

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt

Vi utför röjning invid ellinjer

Genom att röja längs med ellinjer förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Under de närmaste månaderna utför vi röjningsarbeten enligt följande: 20 kV-linjer: Replot, Vallgrund, Panike och Björkö lågspänningslinjer: Veikars, Kvevlax, Vassor, Petsmo och Österhankmo Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas därför kvar på fastigheten. Närmare uppgifter; Harry Lundström 06 324 5377

Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor rekommenderade av Finsk Energiindustri rf. Sammanställningen i bilagan innehåller uppdateringar av nedannämnda avtalsvillkor. Nya avtalsvillkor träder i kraft fr.o.m. 17.5.2019. • Anslutningsvillkor • Nättjänstvillkor • Elleveransvillkor Definieringen av formuleringen och terminologin i alla avtalsvillkor överensstämmer nu bättre med övriga villkor samt elmarknadslagen. Ändrade lagparagrafer har uppdaterats och hänvisningar till lagparagrafer

Solenergins popularitet ökar explosionsartat

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en explosionsartat växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område förväntas antalet kunder som också har egen elproduktion att öka mer än tiofalt inom de kommande fem åren. Inom Vasa Elnäts område har den totala

Priset på elöverföring stiger i Vasaregionen första gången på fem år

Vasa Elnät höjer priset på elöverföring från början av april. Samtidigt ändras sättet för hur större elöverföringsprodukter prissätts. Trots höjningen är regionens priser lägre än i medeltal i Finland. I en höghuslägenhet med en förbrukning om 2 000 kWh per år betyder det en höjning på cirka 1,5 € i månaden. För den som bor

Du får ersättning för långvariga avbrott

Vid ett långvarigt elavbrott får du automatiskt standardersättning. Du behöver med andra ord inte söka om den skilt. Ersättningsbeloppet beror på din årliga nättjänstavgift och avbrottets längd (minst 12 timmar oavbrutet). Läs mer on standardersättningar Elapparater som gått sönder på grund av ett avbrott Vasa Elnät är ersättningsskyldig, om elapparater gått sönder på grund av

Reparationerna av elnätet framskrider – den fasta bosättningen har nu el

(uppdaterad 6.1 kl. 14.45) För tillfället är ca 300 fritidsbostäder utan elektricitet. All fast bosättning som vi känner till har fått elen tillbaka. Om ni fortfarande är utan el i er bostad, vänligen meddela oss så höjer vi prioriteten för reparationen av er anslutning. Elnätet i skärgården är delvis svårt skadat. Vi uppskattar att det