4 kysymystä netotuksesta

Netotuksesta, eli nettolaskutuksesta, hyötyy sähköverkon asiakas, jolla on omaa sähkön pientuotantoa ja jolla tuotanto on kytketty sähköverkkoon. Käytännössä se tarkoittaa, että asiakas, joka tuottaa omaa sähköä esimerkiksi aurinkopaneeleilla, pystyy hyödyntämään tuottamansa energian sähkölaskunsa pienentämiseen.

Tälle sivulle keräsimme muutaman tavallisen kysymyksen netotuksesta.


1. Mitä tarkoittaa tuntinetotus ja varttinetotus*?

Yksinkertaisimmillaan netotus on sitä, että vähennetään tuotettu sähkö kulutetusta sähköstä ja vain näiden erotus siirtyy sähkölaskulle.

Tuntinetotus tarkoittaa, että sähköverkkoon kytketyn pientuotannon, vaikkapa aurinkosähkötuotannon, ja kulutuksen välinen erotus lasketaan yhden tunnin ajalta, esim. klo 11.00–12.00. Varttinetotus taas tarkoittaa, että erotus lasketaan 15 minuutin jaksoissa.

*) Varttinetotuksesta tulee pikkuhiljaa yleisempää. Valtakunnalliseen Datahub-tiedonvaihtojärjestelmään keskitetty netotus toteutuu 15 minuutin ajanjaksoina, jos käyttöpaikassa on sähkömittari, joka lähettää tietoa 15 minuutin jaksoissa. Nämä mittarit yleistyvät Suomessa kovaa vauhtia. Vaasan Sähköverkon alueella mittareita vaihdetaan asiakkaille parhaillaan. Lue lisää.


2. Miten hyödyn netotuksesta?

Yksinkertainen esimerkki voi avata (tunti)netotuksen hyötyjä:

Asiakkaamme Erkki Esimerkki tuottaa kauniina kevätpäivänä aurinkopaneeleillaan klo 14–15 yhteensä 1,6 kWh sähköä. Saman tunnin aikana Erkki Esimerkillä kuluu sähköä 1,97 kWh. Tuntinetotuksen ansioista kulutetuista kilowattitunneista (1,97) vähennetään tuotetut kilowattitunnit (1,6), ja laskulle siirtyy vain 0,37 kWh.

Kun aikaisemmin netotusta ei meillä tehty tunnin aikana, vaan pelkästään samanaikaisesta tuotannosta ja kulutuksesta, oli asiakkaan saama säästö pienempi. Jos Erkin kulutus olisi silloin osunut aikavälille 14.10–14.25, olisi koko tunnin netotushyöty koskenut vain tuota kyseistä varttituntia.

Pientuottajalle hyöty näkyy sekä ostetun energian määrässä että verkkopalvelumaksussa.

Myös sähköveron määrä laskulla pienenee, kun netotus pienentää laskulle siirtyvää kulutusta.


3. Olen asentanut aurinkopaneelit katolle. Miten saan käyttöön netotuksen?

Jos olet asennuttanut aurinkopaneelit, tulee ne seuraavaksi liittää sähköverkkoon. Netotus on ominaisuus, joka on käytössä automaattisesti, eikä sinun tarvitse tehdä mitään saadaksesi sitä käyttöön.

Netotus on käytössä asiakkailla, joiden sähköntuotantolaitoksen näennäisteho on maksimissaan 100 kilovolttiampeeria – esimerkiksi jos sinulla on aurinkopaneelit talosi katolla.


4. Mistä voin tarkistaa, paljonko hyötyä netotuksesta on minulle ollut?

Voit tarkistaa netotuksen Fingridin Datahub-järjestelmästä.