Liity sähköverkkoon

Neuvottele ennen suunnittelun aloittamista sähkösuunnittelijan tai sähköurakoitsijan kanssa. Rakennuksen sähköistämiseksi tarvitaan TUKES:n hyväksymä sähköurakoitsija. Sähköurakoitsija asentaa mm. liittymiskaapelin kaapeliojaan, mittauskeskuksen tontille ja tilaa puolestasi sähkömittarin. Tarkista, kuuluuko talon toimitukseen mittauskeskus vai pitääkö keskus hankkia erikseen.

Liittymissopimus

Uusi sähköliittymä omakotitaloon tulee tilata asemakaava-alueella vähintään kuukautta ennen ja asemakaava-alueen ulkopuolella kaksi kuukautta ennen tarvetta. Suuremmilla liittymillä tulee varautua näitä pidempiin toimitusaikoihin. Sopimusta varten tarvitsemme tarkat tiedot kohteen sijainnista, pääsulakkeen koosta, kopion asemapiirroksesta tai haja-asutusalueella kopion ympäristökartasta.

Sähköliittymällä saat sähköä jatkuvaa käyttöä varten. Lyhytaikaiseen sähköntarpeeseen tapahtumia tai rakennusaikaa varten tarjoamme tilapäissähköä. Omakotitaloprojektiin voi soveltua normaali sähköliittymä jo rakentamisen alusta alkaen, jos sinulla on talon ulkoseinälle sijoitettava mittauskeskus käytettävissä jo rakennusvaiheessa. Voit tilata sähköliittymän tästä.

Liittymisjohto

Liittymiskaapelina on maakaapeli. Tontin maakaapeli on rakentajan vastuulla. Rakentaja kaivaa ja täyttää kaapeliojan, jonka jälkeen mittauskeskuksen kytkennän suorittanut sähköurakoitsija voi tilata sähkön kytkennän. Ennen kaivutöiden aloittamista on selvitettävä verkkoselvitys.fi-palvelusta, sijaitseeko alueella sähkökaapeleita tai kaukolämpöputkistoja.

Liittyminen verkkoon

Mittari voidaan asentaa ja sähköt kytkeä päälle, kun sähköverkon liittymissopimus on tehty, sähköpääkeskus, maakaapeli ja maadoitusjohdin asennettu ja sähköurakoitsija on tehnyt kohteelle käyttöönottotilauksen. Sähköurakoitsijan tulee tehdä tilaus viimeistään kaksi viikkoa ennen sähköntarvetta.

Sähkönmyyntisopimus

Sähköntoimituksen aloittaminen edellyttää sopimusta vapaasti valittavan sähkön myyjän kanssa. Sähkönmyyntisopimus tehdään sen mittaustavan mukaisesti, mikä kiinteistöön on valittu. Sähkönmyyntisopimuksen solmimisen yhteydessä astuu voimaan myös sähkönjakelusopimus Vaasan Sähköverkon kanssa.

Tutustu myös:

Kaivutyöohje
Ohjeita omakotitalorakentajalle

Pientuotannon liittäminen verkkoon

Suunnitteletko omaa sähkön pientuotantoa? Olemme koonneet muutamia ohjeita, jotka helpottavat oikean laitteiston hankinnan ja sen sujuvan ja turvallisen kytkennän.

Lue lisää