Korvaus rikkoutuneista sähkölaitteista

Vaasan Sähköverkko on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe, kuten nollavika, tai jos pitkäaikainen yli- tai alijännite on vaurioittanut laitteita.

Voit itse valita vakuutusturvastasi riippuen, haetko korvauksia Vaasan Sähköverkolta vai omalta vakuutusyhtiöltäsi.

CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitepiikit.

Jos epäilet, että nollavika on rikkonut laitteesi, tee näin:

  • ota selkeät kuvat vahingosta
  • selvitä, voiko laitteen korjata. Jos voi, lähetä korvaushakemus vasta korjauksen jälkeen.

Ensisijaisesti korvaus perustuu rikkoutuneen laitteen korjauskustannuksiin. Jos laitetta ei voi korjata tai korjauskustannukset ovat laitteen nykyarvoa suuremmat, voi perusteena käyttää vastaavan laitteen hankintahintaa.

tai postitse

Vaasan Sähköverkko Oy/ korvaushakemus
Petter Södergran
PL 26
65101 VAASA

Liitä hakemukseen

  • tieto sähköliittymän osoitteesta
  • sanallinen erittely tapahtuneista vahingoista sekä ottamasi valokuvat
  • kuittikopiot, asiantuntijan korjausarvio tai lausunto
  • laitteen tarkka tyyppi ja ikä
  • yhteystietosi päiväsaikaan.

Jos rikkoutunutta laitetta ei voi korjata, säilytä se, kunnes olet saanut korvauspäätöksen.

Käsittelemme vahinkoilmoitukset tapauskohtaisesti.

Muut korvaukset pitkän sähkökatkon takia

Jos pitkän sähkökatkon vuoksi on rikkoutunut laitteita, ota yhteys vakuutusyhtiöösi.