Lataa sähköauto turvallisesti kotona: ohjeet omakotilataajalle

Suunnitteletko sähköauton latausjärjestelmää kotiin? Keräsimme muutaman vinkin, joilla varmistat että lataus on turvallista ja vaivatonta.

Huomioi sähköliittymän kapasiteetti ja lataustarve pidemmällä aikavälillä

Kun suunnittelet sähköauton latausjärjestelmää kotiin, kannattaa sinun huomioida aikaisemmin toteutunut sähköliittymän vapaa kapasiteetti sekä lataustarve pidemmällä aikavälillä.

Jos joudut uusimaan latausratkaisun sen riittämättömyyden vuoksi tai jos lataaminen aiheuttaa liian suuren tehopiikin, tulee nopeasti edullisesti hankittu ratkaisu kalliiksi.

Tässä asiassa kannattaa käyttää apuna asiaan perehtynyttä sähköalan asiantuntijaa tai kokonaispalvelutoimittajaa, joka määrittelee latausratkaisun ominaisuudet sekä huomioi liittymän vapaan kapasiteetin ja mahdolliset muutostarpeet kiinteistön sähköjärjestelmään.

Älä käytä pistorasiaa jatkuvaan latauskäyttöön

Turvallisuus on tärkeä näkökulma sähköauton latauksessa. Siksi ei suositella esimerkiksi auton lämmitykseen käytettyjä pistorasioita tai kotitalouspistorasioita säännölliseen latauskäyttöön. Niitä ei ole suunniteltu käytettäväksi jatkuvalla isolla kuormitusvirralla.

Tästä syystä kotona palveleekin parhaiten kiinteästi asennettu latauslaite. Silloin varmistat samalla, että lataaminen on turvallista ja vaivatonta.

Jos kuitenkin haluat käyttää olemassa olevaa suojapistorasiaa vaikkapa hybridiauton lataukseen, tarkistuta ensin pistorasia ja sitä syöttävä ryhmäjohto sähköalan ammattilaisella.

16 ampeerin suojapistorasiaa ei ole suunniteltu pidempiaikaiselle, kahdeksan ampeerin ylittävälle kuormitusvirralle.

Erillisiä ajastimia ja lisäjatkojohtoja ei saa latauksen yhteydessä käyttää. Virheellisestä käytöstä voi aiheutua tulipalovaara.

Valitse tarkoitukseen sopiva latauslaite

Latauslaitteita on 1- ja 3-vaiheisia. Hybridiautot voivat yleensä hyödyntää yksivaiheista latausta, mutta toki moni hybridimalli hyödyntää jo kahtakin vaihetta. Täyssähköautoista taas lähes kaikki mallit voivat hyödyntää latauksessa kolmea vaihetta 11 kilowatin kokonaisteholla.

Voit ladata yksivaiheista autoa kolmivaihelatauksella, mutta et saa siitä täyttä hyötyä irti.

Emme suosittele yksivaihelaturin hankkimista, koska se jää helposti tehottomaksi. Tehokkaampi yksivaihelaturi taas aiheuttaa helposti sähkönlaatuongelmia, kun vinokuormituksen riski kasvaa kiinteistön sähköjärjestelmässä.

Vinokuormituksessa kolmivaihejärjestelmän kuormitus jakautuu epätasaisesti vaiheiden kesken. Silloin jollain kolmesta vaiheesta menee enemmän virtaa kuin muilla.

Valitse älykäs sähköauton lataus ja säästy turhilta murheilta

Sähköautojen latauslaitteet ovat tyypillisesti säädettävissä tehoalueelle 3,6–22 kilowattia. Pienempi tehoalue saadaan yleensä sopimaan omakotitalon sähköjärjestelmään, mutta tehoa kasvatettaessa raja tulee hyvin nopeasti vastaan. Tyypillinen kotilatausasema täyssähköautolle on 11 kilowatin kolmivaihelaturi.

Omakotitalon sähköliittymä on usein 3 x 25 ampeeria, mikä tarkoittaa noin 17 kilowatin tehokapasiteettia. Kun käytät 11 kilowatin täyssähköauton laturia, jää muuhun kulutukseen vain 6 kilowatin teho. Se täyttyy jo, kun samalla päätät lämmittää saunan. Kuvitellaan, että käytät samalla muitakin sähkölaitteita – se saattaisi aiheuttaa liittymän pääsulakkeiden palamisen.

Kapasiteettiongelma ratkaistaan lisäämällä älykkyyttä latausjärjestelmään.

Adaptiivisesti säätyvä dynaaminen kuormanhallinta mittaa kiinteistön kulutuksen kokonaiskuormaa ja säätää lataustehoa sen ehdoilla. Järjestelmä huolehtii toisin sanoin siitä, ettei liittymän kapasiteetti ylitä kriittistä rajaa ja aiheuta pääsulakkeen palamista.

Älykäs kuormanhallinta on yleensä tarpeen viimeistään siinä vaiheessa, kun kotiin hankitaan täyssähköauto ja tarvitaan suurempaa lataustehoa.

Alla oleva kuva näyttää lataustehon merkityksen tunnin latauksella saatavan toimintasäteen näkökulmasta. 11 kilowatin laturilla saadaan keskimääräisellä sähköauton energiankulutuksella 56 km toimintasäde. 1,84 kilowatin latausteho vastaa tavallisesta 16 A suojapistorasiasta saatavaa lataustehoa.

 

Panosta suunnitteluun

Latausjärjestelmän suunnitteluun kannattaa siis panostaa myös omakotitaloissa. Mitoitus ja toteutus kannattaa jättää sähköalan ammattilaisten tai alan palveluntuottajien hoidettavaksi.

Kiinteistön nykyinen kuormitusprofiili on hyvä selvittää suunnittelun lähtötiedoiksi. Lisäksi on hyvä miettiä keskimääräinen päivittäinen ajomäärä, johon latauskapasiteetti olisi hyvä mitoittaa. Mitoitus kannattaa perustaa juuri tuohon keskimääräisyyteen, niin investointikustannukset pysyvät kohtuullisina.

Traficomin valtakunnallisen tutkimuksen mukaan henkilön keskimääräinen matkasuorite vuorokaudessa on 41 km ja siinä on mukana kaikki liikkumismuodot. 50 kilometrin päivittäinen ajo autolla tarkoittaa 10 kilowattitunnin kulutusta, ja sen lataamiseen menee 11 kilowatin laturilla noin yksi tunti.

Lisätietoja lataustekniikoista ja muista huomioitavista seikoista:

www.omakotiliitto.fi
www.motiva.fi
www.sesko.fi

Rakentajapalvelustamme saat tarvittaessa lisätietoja aiheesta. Meiltä voit tilata liittymäsi kuormitusprofiilin ja muita tarvittavia tietoja liittymän vapaan kapasiteetin määrittelyä ja latausaseman mitoitusta varten.

Puh. 06 324 5760
rakentajapalvelut@vaasansahkoverkko.fi