Oman sähköntuotannon liittäminen sähköverkkoon

Kun harkitset omaa pientuotantolaitteistoa, vaikkapa aurinkopaneeleja, ilmoitathan laitteistosta meille jo ennen sen hankintaa. Näin voit käyttöönottovaiheessa välttyä ikäviltä yllätyksiltä, jos laitteistoa ei ole mahdollista liittää verkkoon.

Verkkoyhtiönä meidän tulee huolehtia siitä, että sähkön laatu pysyy standardin vaatimusten mukaisissa rajoissa kaikissa verkon käyttötilanteissa. Lisäksi verkon käytön tulee jokaisena hetkenä olla turvallista.

Pientuotannon tehorajat pienjänniteliittymissä

Taulukossa esitämme suurimman sallitun mikrotuotannon nimellistehon eri kokoisille pienjänniteliittymille. Nämä tehorajat pohjautuvat mitoitusperiaatteisiimme. Noudattamalla taulukkoa ei liitettävyyttä tarvitse tarkistaa erikseen.

Taulukon raja-arvot pätevät pienimuotoiselle tuotannolle, joissa liitäntälaitteena on invertteri. Keskijänniteliittymien kohdalla tehdään aina tapauskohtainen tarkastelu liitettävyydestä tuotantolaitteiston koosta riippumatta.

Liittymän koko [A] Pj-liittymän mikrotuotannon
pätöteho Pn [kW]
3×25 11,0
3×35 11,0
3×50 11,0
3×63 14,1
3×80 18,7
3×100 25,5
3×125 31,5
3×160 41,8
3×200 55,0
3×250 72,6
3×315 96,8

 

1-vaiheisen mikrotuotantolaitteiston maksimiteho saa olla korkeintaan 3,7 kW ja meillä tulee verkkoyhtiönä olla tieto, mille vaiheelle laitteisto on kytketty. Suuremmissa liittymissä kuin 3×315 A saadaan liittymän ”Pn” rinnakkaisten pääsulakkeiden määrän ja yllä olevassa taulukossa mainitun vastaavan Pn-arvon tulona.

Esimerkki: Liittymä 3×500 A → 2 x (3x250A) → 2 x 72,6 kW = 145,2 kW

Jos tuotantolaitteiston teho ylittää nämä rajat, tulee liitettävyys AINA tarkistaa.

Tehorajat päivitetty 1.12.2023 Energiateollisuuden suosituksen perusteella.

Tarkista laitteiston liitettävyys

Liitettävyyden tarkistaminen
kW
* pakolliset tiedot

Lue ehdot:
Verkkopalveluehdot VPE 2019
Liittymisehdot LE 2019

Tekniset vaatimukset laitteistolle ja liittämiselle
Energiateollisuus ry:n suositus: YA 9:23 Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon
Fingrid: Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018

Varmistathan laitteiston toimittajalta ennen laitteiston hankintaa, että se vastaa tällä sivulla mainittuja standardeja ja vaatimuksia.

Huom! VDE-AR-N 4105: 2018–11-vaatimusdokumentin mukaisia laitteita ei enää hyväksytä asennettavaksi suomalaisessa jakeluverkossa 31.12.2022 jälkeen. 1.1.2023 alkaen kaikkien laitteiden tulee täyttää eurooppalaisen pientuotantostandardin SFS-EN 50549-1:2019 vaatimukset.

Heräsikö kysymyksiä?

Olemme keränneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lue lisää