Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon

Kun harkitset omaa pientuotantolaitteistoa, vaikkapa aurinkopaneeleja, ilmoitathan laitteistosta meille jo ennen sen hankintaa. Näin voit käyttöönottovaiheessa välttyä ikäviltä yllätyksiltä, jos laitteistoa ei ole mahdollista liittää verkkoon.

Verkkoyhtiönä meidän tulee huolehtia siitä, että sähkön laatu pysyy standardin vaatimusten mukaisissa rajoissa kaikissa verkon käyttötilanteissa. Lisäksi verkon käytön tulee jokaisena hetkenä olla turvallista.

Pientuotannon tehorajat pienjänniteliittymissä

Taulukossa esitämme suurimman sallitun mikrotuotannon nimellistehon eri kokoisille pienjänniteliittymille. Nämä tehorajat pohjautuvat mitoitusperiaatteisiimme. Noudattamalla taulukkoa ei liitettävyyttä tarvitse tarkistaa erikseen.

Taulukon raja-arvot pätevät pienimuotoiselle tuotannolle, joissa liitäntälaitteena on invertteri. Keskijänniteliittymien kohdalla tehdään aina tapauskohtainen tarkastelu liitettävyydestä tuotantolaitteiston koosta riippumatta.

Liittymän koko [A] Pj-liittymän mikrotuotannon
nimellisteho Sn [kVA]
3×25 6,9
3×35 6,9
3×50 6,9
3×63 8,8
3×80 11,7
3×100 16,0
3×125 19,7
3×160 26,2
3×200 34,5
3×250 45,5
3×315 60,7

 

1-vaiheisen mikrotuotantolaitteiston maksimiteho saa olla korkeintaan 3,7 kVA ja meillä tulee verkkoyhtiönä olla tieto, mille vaiheelle laitteisto on kytketty. Suuremmissa liittymissä kuin 3×315 A saadaan liittymän ”Sn” rinnakkaisten pääsulakkeiden määrän ja yllä olevassa taulukossa mainitun vastaavan Sn-arvon tulona.

Esimerkki: Liittymä 3×500 A → 2 x (3x250A) → 2 x 45,5 kVA = 91 kVA

Jos tuotantolaitteiston teho ylittää nämä rajat, tulee liitettävyys AINA tarkistaa.

Tarkista laitteiston liitettävyys

Liitettävyyden tarkistaminen
kVA

Lue ehdot:
Verkkopalveluehdot VPE 2019
Liittymisehdot LE 2019

Noudatamme Energiateollisuus ry:n ohjetta YA9:13, Mikrotuotannon liittäminen sähköverkkoonTähän ohjeeseen sekä standardien SFS 6000 ja 6001 vaatimuksiin perustuu myös jakeluverkon suunnittelu.

Alan ohjeet
Energiateollisuus ry:  Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon YA9:13
Energiateollisuus ry: Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
Energiateollisuus ry:n suositus: Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset
Fingrid: Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Varmistathan laitteiston toimittajalta ennen laitteiston hankintaa, että se vastaa tällä sivulla mainittuja standardeja ja vaatimuksia.

Huom! VDE-AR-N 4105: 2018–11-vaatimusdokumentin mukaisia laitteita ei enää hyväksytä asennettavaksi suomalaisessa jakeluverkossa 31.12.2022 jälkeen. 1.1.2023 alkaen kaikkien laitteiden tulee täyttää eurooppalaisen pientuotantostandardin SFS-EN 50549-1:2019 vaatimukset.

Heräsikö kysymyksiä?

Olemme keränneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lue lisää