Sähköverkon kehittäminen

Kehitämme jatkuvasti alueemme sähköverkkoa muuttamalla ilmajohtoja maakaapeleiksi ja lisäämällä automaatiota verkkoon. Näin pystymme parantamaan sähkönjakelun toimivuutta ja tehokkaasti vähentämään sähkökatkojen määrää ja kestoa.

Täällä kehitämme verkkoa nyt

Vaasan Sähköverkon jakelualueen verkon pituus on noin 7 100 kilometriä. Verkon ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää, sillä se palvelee paitsi kotitalouksia, myös yrityksiä ja yhteiskunnan muita toimintoja, kuten sairaaloita ja teollisuutta. Verkon kehittämisen lisäksi keskeinen osa tarjoamaamme palvelua on tehokas häiriötilanteiden hoito.  Vuosittain sähköverkkoon liittyy myös satoja uusia kiinteistöjä.

Yksi tapa vähentää myrskytuulten ja ukkosten vaikutuksia sähköverkkoon on muuttaa ilmajohtoja maakaapeleiksi. Kaapelointeja tehdäänkin Vaasan Sähköverkon alueella ripeään tahtiin. Näillä töillä on ollut selkeä vaikutuksensa sähkön toimitusvarmuuteen, sillä keskeytysajat ovat viiden vuoden aikana verkkoalueellamme jopa puolittuneet.  Valtakunnallinen tavoite on, että vuoteen mennessä 2028 sähkökatkot ovat asemakaava-alueella enintään kuuden tunnin ja muualla enintään 36 tunnin mittaisia.