Uusi voimajohto palvelee 2 500 taloutta rannikolla

Alueen erityisiä luontoarvoja huomioivassa hankkeessa kokeillaan ainutlaatuista ratkaisua.

Vaasan Gerbyn ja Mustasaaren Alskatin välille rakennetaan parhaillaan laajaa aluetta palvelevaa voimajohtoa. Voimalinjan vaikutuspiirin alueella on noin kaksi ja puoli tuhatta taloutta Jungsundissa, Iskmossa, Köklotissa, Västervikissä ja koko Raippaluodon saaristossa. Linja toimii myös varalla Gerbyn alueen verkon huoltotöissä ja vikatilanteissa. – Asutuksen lisäksi alueella on myös viranomaistoimintaa, teollisuutta, kauppaa ja muita palveluita, toteaa Vaasan Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Juha Rintamäki.

Noin kahden miljoonan euron kokonaisarvoon yltävän hankkeen suunnitteluprosessi on ollut moniulotteinen – etenkin muuttuvien luonto-olosuhteiden osalta.

Alkuvaiheessa suunnittelupöydällä ollut maakaapelivaihtoehto todettiin melko pian kustannuksiltaan mahdottomaksi toteuttaa. Myös tekniikaltaan ratkaisu olisi ollut riittämätön. Tästä syystä päädyttiin ukkosilta ja puilta suojattuun ilmajohtoon, jonka vaikutuksia selvitettiin laajasti.

– Jokaisen rakennushankkeen luonnollinen osa on paitsi yhteistyö eri viranomaisten, kuntien ja maanomistajien kanssa, myös luontoarvojen selvittäminen ja huomioiminen suunnittelussa, Rintamäki jatkaa. – Tässä hankkeessa biologi oli vahvasti mukana muun muassa tutkien uhanalaisten lajien esiintymiä.

Sähkölinjan reittiin vaikuttivat mm. merikotkanpesä ja liito-oravaesiintymät, joiden vuoksi jo alkuvaiheessa siirrettiin reitin kulkua. – Projektin aikana merikotka kuitenkin päätti muuttaa toiseen paikkaan, ja taas palasimme piirustuspöydän ääreen, Rintamäki muistelee.

Ainutlaatuinen ratkaisu Suomessa

Gerbyn ja Alskatin väliseen linjaan sovelletaan Suomessa ainutlaatuista ja lintuystävällistä ratkaisua: voimajohtopylväisiin asennetaan lintuorsia, joille linnut voivat turvallisesti laskeutua. Orsien lisäksi johtoihin tulee yleisempiä merkkipalloja, joilla pyritään suojelemaan lintuja törmäyksiltä sähköjohtojen kanssa.

Työt päätökseen syksyllä

Voimajohdon rakentaminen on kevään aikana käynnistynyt pylväiden perustus- ja kasaustöillä.

– Tällä viikolla alkaa voimajohtopylväiden nosto, kertoo urakoitsijana toimivan TLT-Building Oy:n projektipäällikkö Mikko Hakala. – Sen jälkeen vedetään johtimet ja tehdään pylväiden viimeistelytyöt.

Hanke saadaan päätökseen marraskuun loppuun mennessä.