Vierimetsänhoitoa Raippaluodossa, Lintuvuoressa, Mamrelundissa ja Taklaxissa

Tänä syksynä Vaasan Sähköverkon jakelualueella tehdään vierimetsänhoitoa Raippaluodossa ja Lintuvuoressa, Mamrelundissa sekä Taklaxissa.

Vierimetsänhoidolla vähennetään sähkönjakelun häiriöitä. Vierimetsänhoito tarkoittaa sekä riskipuiden poistoa että puuston harventamista. Lisäksi tehdään taimikonhoitoa.

Vierimetsänhoidosta sovitaan maanomistajien kanssa. Syksyllä vierimetsänhoitoa tehdään 20 kilovoltin keskijännitelinjojen johtokatujen yhteydessä. Jos omistat metsää tällaisen johtokadun varrella, tutustuthan kumppaniltamme postissa tulevaan kirjeeseen huolella.