Beställ elanslutning

Det är det lokala elnätsbolaget som levererar elanslutningen till ditt nya hem eller till andra nybyggen. Du kan kontrollera på kartan om adressen där du bygger hör till Vasa Elnäts distributionsområde.

VÅRT DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Kom ihåg att beställa anslutningen i god tid. Inom detaljplaneområde gäller minst en månad på förhand och utanför detaljplaneområde två månader på förhand. Om behovet gäller en större anslutning kan leveranstiden vara ännu längre.

Beställ elanslutning

​​​Beställ elanslutning

Byggplatsen

Maximum file size: 15.36MB

Anslutning

Kontakt- och faktureringsuppgifter

Typ av faktura
Typ av faktura
* obligatorisk information
Jag förstår att på basen av denna beställning uppgörs ett anslutningsavtal som skickas till mig för elektronisk underskrift. Det är möjligt att kreditupplysningarna kontrolleras. Eventuella betalningsstörningar kan förhindra att avtalet träder i kraft.