Beställ elanslutning

Det är det lokala elnätsbolaget som levererar elanslutningen till ditt nya hem eller till andra nybyggen. Du kan kontrollera på kartan om adressen där du bygger hör till Vasa Elnäts distributionsområde.

VÅRT DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Kom ihåg att beställa anslutningen i god tid. Inom detaljplaneområde gäller minst en månad på förhand och utanför detaljplaneområde två månader på förhand. Om behovet gäller en större anslutning kan leveranstiden vara ännu längre.

Beställ elanslutning

​​​Beställ elanslutning

Byggplatsen

Maximal filstorlek: 15.36 MB

Anslutning

Kontaktuppgifter

På basen av denna beställning uppgörs ett anslutningsavtal som skickas till dig för underskrift. Det är möjligt att kreditupplysningarna kontrolleras. Eventuella betalningsstörningar kan förhindra att avtalet träder i kraft.