Elöverföringsprodukter

Vi erbjuder olika typer av elöverföringsprodukter. Den bästa nyttan får du när du väljer en sådan produkt som passar din egen elanvändning – då betalar du heller inte för något i onödan.

Allmän el – för dig med liten elförbrukning

Allmän el lämpar sig för bostäder utan eluppvärmning eller där elförbrukningen är liten och infaller främst dagtid. Priset för allmän el är det samma oberoende av tiden på dygnet eller året.Typiska användningsobjekt för allmän el är höghus- och radhusbostäder, egnahemshus som uppvärms med olja eller jordvärme samt fritidsbostäder.

Allmän el

Överföringsavgift* 4,09 cent/kWh
Grundavgift (från) 6,00 €/mån.
Priserna inkluderar moms på 24%. ​​​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som fr.o.m. 1.1.2021 är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II.

Nattel – för den eluppvärmda fastigheten

Nattelen lämpar sig för fastigheter med eluppvärmning och där elanvändningen nattetid är stor. Nattelen har två energipriser, ett för natt och ett för dag. Ju mer du kan styra elanvändningen till nattetid, desto mer sparar du.

Nattelen är för kunder vars nuvarande elmätning baserar sig på uppdelningen natt/dag.

Vasa Elnät använder sig av uppdelningen
​dagel: kl. 7–22
​nattel: ​kl. 22–7

I enlighet med Fingrid Abp:s rekommendationer kopplas ackumulerande eluppvärmning på mellan kl. 22 och 23. Nattpriset gäller ändå för alla från kl. 22.

Nattel

Överföringsavgift*
kl. 7-22 3,67 cent/kWh
kl. 22-7 1,24 cent/kWh
Grundavgift (från)
3x16 A...25 A 25,95 €/mån.
Priserna inkluderar moms på 24%. ​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som fr.o.m. 1.1.2021 är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II.

Säsongel – när elförbrukningen är som störst på sommaren

Säsongel lämpar sig för fastigheter där elanvändningen särskilt sommartid är stor. Priset för säsongel varierar på basen av tidpunkt: vintervardag/övrig tid.

Produkten Säsongel är för kunder vars nuvarande elmätning baserar sig på uppdelningen vintervardag/övrig tid.

Vasa Elnät använder sig av uppdelningen​
vintervardag: ​1.11–31.3 må-lö kl. 7–22
​övrig tid: ​el som förbrukas övrig tid ​

 

Säsongel

Överföringsavgift*
1.11–31.3 må-lö kl. 7–22 5,07 cent/kWh
övrig tid 1,36 cent/kWh
Grundavgift (från)
3x16 A...25 A 25,95 €/mån.
Priserna inkluderar moms på 24%. ​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som fr.o.m. 1.1.2021 är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II.

Effektel med lågspänning

Överföringsprodukten Effektel lsp (lågspänning) är avsedd för platser som har större huvudsäkringar än 63 A. Produkten kan ha antingen 1-tids- eller 2-tidsmätning, beroende på om förbrukningen är jämt fördelat över hela dygnet eller koncentrerad till nattetid.

Effektel, lågspänning

Mätaravgift 16,86 €/mån.
Effektavgift *1 2,75 €/kW, mån.
Reaktiv effektavgift *2 2,76 €/kVAr, mån.
Överföringsavgift*
Effektel 1 lsp 1,88 cent/kWh
Effektel 2 lsp kl. 7-22 2,19 cent/kWh
Effektel 2 lsp kl. 22-7 0,92 cent/kWh
Till priserna tillkommer moms på 24 %. * Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som fr.o.m. 1.1.2021 är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II. * 1) Effektavgiften faktureras månadsvis och bestäms på basen av den högsta uppmätta 1-timmes förbrukningens toppeffekt under de senaste 12 månaderna. * 2) Uttagets (induktivt) avgiftsfria andel av den reaktiva effekten är 40 % och inmatningens (kapacitiv) avgiftsfria andel 10 % av respektive månads 1-timmes förbrukningens toppeffekt.

Effektel med mellanspänning

Överföringsprodukten Effektel msp (mellanspänning) är avsedd för platser vars behov av eleffekt är stort. Överföring av effektel msp sker med 20 kV mellanspänning och förutsätter att kunden har egen transformatorstation.

Effektel, mellanspänning

Mätaravgift 84,09 €/mån.
Effektavgift *1 1,60 €/kW, mån.
Reaktiv effektavgift *2 2,01 €/kWAr, mån.
Överföringsavgift*
kl. 7-22 1,70 cent/kWh
kl. 22-7 0,90 cent/kWh
Till priserna tillkommer moms på 24 %. ​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som fr.o.m. 1.1.2021 är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II. * 1) Effektavgiften faktureras månadsvis och bestäms på basen av den högsta uppmätta 1-timmes förbrukningens toppeffekt under de senaste 12 månaderna. * 2) Uttagets (induktivt) avgiftsfria andel av den reaktiva effekten är 40 % och inmatningens (kapacitiv) avgiftsfria andel 10 % av respektive månads 1-timmes förbrukningens toppeffekt.