Anslut till elnätet

Tala med en elplanerare eller elentreprenör innan du påbörjar planeringen. Elektrifiering av byggnader måste genomföras av en elentreprenör godkänd av säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Entreprenören installerar bland annat anslutningskabeln i kabeldiket, en mätarcentral på tomten och beställer en elmätare för din räkning. Kontrollera om mätarcentralen ingår i huspaketet, om centralen måste anskaffas separat.

Anslutningsavtal

En ny elanslutning till ett egnahems ska inom detaljplaneområden beställas minst en månad på förhand och utanför detaljplaneområden två månader på förhand. För större anslutningar bör du förbereda dig på ännu längre leveranstid. För att kunna teckna avtal behöver vi information om fastighetens geografiska läge, huvudsäkringens storlek, en kopia av planritningen eller på glesbygdsområden en omgivningskarta.

Elanslutning

Via en elanslutning får du tillgång till el för kontinuerligt bruk. För kortvariga elbehov, till exempel för evenemang eller under byggnadsskedet, erbjuder vi tillfällig el. För ett egnahemshus kan det lämpa sig med en normal elanslutning genast från början, förutsatt att du har en mätarcentral att montera på väggen redan i byggnadsskedet. Elanslutningen kan beställas här.

Anslutningskabel

Anslutningskabeln är en jordkabel. Tomtens jordkabel är husbyggarens ansvar och det är byggaren som gräver kabeldiket och fyller det. Därefter kan elentreprenören som installerat mätarcentralen beställa inkoppling av elen. Innan markarbetet inleds bör man via tjänsten verkkoselvitys.fi ta reda på om det redan finns elkablar eller fjärrvärmerör på området.

Anslutning till elnätet

Elmätaren kan monteras och elen kopplas på efter att anslutningsavtalet har tecknats, elcentralen, jordkabeln och jordningsledningen har installerats samt elentreprenören har beställt inkopplingen. Elentreprenören bör göra beställningen minst två veckor innan elen ska börja användas.

Avtal om elförsäljning

Leveransen av el förutsätter ett giltigt avtal med valfri elförsäljare. Avtal om elförsäljning tecknas i enlighet med det sätt att mäta elen som valts för fastigheten. I samband med att avtalet om elförsäljning tecknas träder även eldistributionsavtalet med Vasa Elnät i kraft.

 

Läs även

Anvisningar för grävarbete

Direktiv för egnahemsbyggare

 

Småskalig energiproduktion

Planerar du egen elproduktion i mindre skala? Vi sammanställde tipsen som hjälper dig att skaffa rätt typ av anläggning och ansluta den på ett smidigt och säkert sätt.

Läs mer