Egen elproduktion

Att producera egen el har flera fördelar. Det ger det dig kontroll över hur mycket energi du producerar och använder, vilket ger dig möjligheten att bli mer sjävförsörjande och mindre beroende av externa energikällor. Detta kan vara till fördel specifikt i områden där elavbrott är vanliga.

Första steget då du planerar att skaffa t.ex. solpaneler är att kolla in vår snabbguide, där vi har försökt sammanfatta all information som du kan tänkas behöva. Vår anslutningstjänst finns även tillgänglig om något är oklart.

Genom att producera din egen elektricitet via förnybara källor såsom solpaneler eller vindkraftverk kan du hjälpa att bidra till en hållbarare framtid.  

Som elnätsbolag måste vi se till att elens kvalitet hålls inom standardkravens gränser i alla nätets användningssituationer, samtidigt som användningen av elnätet hela tiden måste vara trygg. Läs därför igenom vår instruktioner noga innan du beställer anläggningen. 

Installation av anläggningen och de elarbeten som görs efter att anslutningspunkten upprättats är på kundens ansvar.

Installationsarbeten kan göras enbart av en utbildad och behörig elmontör. Din elentreprenör ansvarar för att anläggningen uppfyller kraven samt för att installationen görs på ett elsäkert sätt. Entreprenören ansvarar också för ibruktagningsbesiktningen. 

Kom ihåg att kontrollera anslutbarheten.

Något du undrar över?

Kolla in de valigaste frågorna vi får gällande egen produktion.

Läs här