Överför elanslutningen till ny ägare

Att överföra elanslutningen till en ny ägare blir aktuellt när fastigheten, t.ex. egnahemshuset eller sommarstugan, byter ägare. I våningshus och radhus ägs anslutningen av husbolaget.

I samband med fastighetsköp kan du meddela om ägarbyte genom att skicka oss en kopia på köpebrevet med omnämnande av ägarbytet eller genom att fylla i blanketten nedan, som sedan undertecknas av både den tidigare och den nya ägaren. Elanslutningen ingår i lösegendomen och därför överförs den inte automatiskt till den nya fastighetsägaren.

Glöm inte att göra ett nytt elavtal för ditt nya hem för att säkerställa att du har el då du behöver den.

Överlåtelse av elanslutningsavtal

Skicka en kopia på köpebrevet till

byggtjanst@vasaelnat.fi
eller
Vasa Elnät Ab
Avtalskod 5015420
00003 Svarsförsändelse
(Vasa Elnät Ab betalar portot)