Överför elanslutningen till ny ägare

Att överföra elanslutningen till en ny ägare blir aktuellt när fastigheten, t.ex. egnahemshuset eller sommarstugan, byter ägare. I våningshus och radhus ägs anslutningen av husbolaget.

I samband med fastighetsköp kan du meddela om ägarbyte genom att skicka oss en kopia på köpebrevet där det tas upp att elanslutningen får en ny ägare.

Bytet kan också göras genom att fylla i blanketten nedan. Både gamla och nya ägaren bör underteckna blanketten. Elanslutningen ingår i lösegendomen och därför överförs den inte automatiskt till den nya fastighetsägaren.

Glöm inte att göra ett nytt elavtal med valfri elförsäljare till ditt nya hem för att säkerställa att du har el då du behöver den.

Gör ägarbyte

Det är även möjligt att fylla i blanketten: Överlåtelse av elanslutningsavtal.