Priser på elöverföring

Vi erbjuder olika typer av elöverföringsprodukter till Vasa Elektriskas kunder. Den bästa nyttan får du när du väljer en sådan produkt som passar din egen elanvändning – då betalar du heller inte för något i onödan.

Priser på elöverföring fr.o.m. 1.4.2024

Allmän el
4,28 c/kWh
Grundavgift
1x16 A...35 A 6,25 €/mån
3x16 A...25 A 9,76 €/mån
3x35 A 13,75 €/mån
3x50 A...63 A 22,51 €/mån
Nattel
kl. 7-22 3,82 c/kWh
kl. 22-7 1,29 c/kWh
Grundavgift
3x16 A...25 A 27,04 €/mån
3x35 A 42,78 €/mån
3x50 A...63 A 70,52 €/mån
Säsongel
1.11.–31.3. ma–la klo 7–22 5,40 c/kWh
Övrig tid 1,45 c/kWh
Grundavgift
3x16 A...25 A 27,04 €/mån
3x35 A 42,78 €/mån
3x50 A...63 A 70,52 €/mån
Priserna inkluderar moms på 24%.​​​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som fr.o.m. 1.1.2021 är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II.

Effektel

Överföringsprodukten Effektel lsp (lågspänning) är avsedd för platser som har större huvudsäkringar än 63 A. Överföringsprodukten Effektel msp (mellanspänning) är avsedd för platser vars behov av eleffekt är stort. Överföring av effektel msp sker med 20 kV mellanspänning och förutsätter att kunden har egen transformatorstation. Effektelpriserna visas utan mervärdesskatt (moms. 0 %).

Lågspänning fr.o.m. 1.4.2024

Månadsavgifter
Mätaravgift 17,58 €/mån
Effektavgift *1 2,87 €/kW, mån
Reaktiv effektavgift *2 2,88 €/kVAr, mån
Överföringsavgift*
Allmän el 1,97 c/kWh
Nattel kl. 7-22 2,28 c/kWh
Nattel kl. 22-7 0,96 c/kWh

Mellanspänning fr.o.m. 1.4.2024

Månadsavgifter
Mätaravgift 88,43 €/mån
Effektavgift *1 1,67 €/kW, mån
Reaktiv effektavgift *2 2,11 €/kVAr, mån
Överföringsavgift*
Nattel kl. 7-22 1,79 c/kWh
Nattel kl. 22-7 0,93 c/kWh
Till priserna tillkommer moms på 24 %.​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II. * 1) Effektavgiften faktureras månadsvis och bestäms på basen av den högsta uppmätta 1-timmes förbrukningens toppeffekt under de senaste 12 månaderna. * 2) Uttagets (induktivt) avgiftsfria andel av den reaktiva effekten är 40 % och inmatningens (kapacitiv) avgiftsfria andel 10 % av respektive månads 1-timmes förbrukningens toppeffekt.