Priser på elöverföring

Vi erbjuder olika typer av elöverföringsprodukter till våra kunder. Den bästa nyttan får du när du väljer en överföringsprodukt som passar din egen elanvändning – då betalar du heller inte för något i onödan.

Om riksdagen godkänner lagförslaget, stiger den allmänna mervärdesskatten från 1.9.2024 till 25,5 %. Se priser med ny moms. på denna sida.

Priser på elöverföring till 31.8.2024

Allmän el
4,28 cent/kWh
Grundavgift
1x16 A...35 A 6,25 €/mån.
3x16 A...25 A 9,76 €/mån.
3x35 A 13,75 €/mån.
3x50 A...63 A 22,51 €/mån.
Nattel
kl. 7-22 3,82 cent/kWh
kl. 22-7 1,29 cent/kWh
Grundavgift
3x16 A...25 A 27,04 €/mån.
3x35 A 42,78 €/mån.
3x50 A...63 A 70,52 €/mån.
Säsongel
1.11–31.3 må–lö kl. 7–22 5,40 cent/kWh
Övrig tid 1,45 cent/kWh
Grundavgift
3x16 A...25 A 27,04 €/mån.
3x35 A 42,78 €/mån.
3x50 A...63 A 70,52 €/mån.
Priserna inkluderar moms. på 24 %.​​​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som är 2,253 cent/kWh + moms. 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms. 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II.

Priser på elöverföring från 1.9.2024

Allmän el
4,33 cent/kWh
Grundavgift
1x16 A...35 A 6,33 €/mån.
3x16 A...25 A 9,88 €/mån.
3x35 A 13,92 €/mån.
3x50 A...63 A 22,78 €/mån.
Nattel
kl. 7-22 3,87 cent/kWh
kl. 22-7 1,31 cent/kWh
Grundavgift
3x16 A...25 A 27,37 €/mån.
3x35 A 43,30 €/mån.
3x50 A...63 A 71,37 €/mån.
Säsongel
1.11–31.3 må–lö kl. 7–22 5,46 cent/kWh
Övrig tid 1,47 cent/kWh
Grundavgift
3x16 A...25 A 27,37 €/mån.
3x35 A 43,30 €/mån.
3x50 A...63 A 72,37 €/mån.
Priserna inkluderar moms. på 25,5%.​​​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh, i skatteklass I = 2,253 cent/kWh + moms. 25,5 % (= 2,827515 cent/kWh) och i skatteklass II = 0,063 cent/kWh + moms. 25,5 % (= 0,079065 cent/kWh). Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II.

Effektel

Överföringsprodukten Effektel lsp (lågspänning) är avsedd för platser som har större huvudsäkringar än 63 A. Överföringsprodukten Effektel msp (mellanspänning) är avsedd för platser vars behov av eleffekt är stort. Överföring av effektel msp sker med 20 kV mellanspänning och förutsätter att kunden har egen transformatorstation. Effektelpriserna visas utan mervärdesskatt (moms. 0 %).

Lågspänning

Månadsavgifter
Mätaravgift 17,58 €/mån.
Effektavgift *1 2,87 €/kW, mån.
Reaktiv effektavgift *2 2,88 €/kVAr, mån.
Överföringsavgift*
Allmän el 1,97 cent/kWh
Nattel kl. 7-22 2,28 cent/kWh
Nattel kl. 22-7 0,96 cent/kWh

Mellanspänning

Månadsavgifter
Mätaravgift 88,43 €/mån.
Effektavgift *1 1,67 €/kW, mån.
Reaktiv effektavgift *2 2,11 €/kVAr, mån,
Överföringsavgift*
Nattel kl. 7-22 1,79 cent/kWh
Nattel kl. 22-7 0,93 cent/kWh
Till priserna tillkommer gällande mervärdesskatt (moms.). ​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som i skatteklass I är 2,253 cent/kWh + moms. och i skatteklass II 0,063 cent/kWh + moms. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II. * 1) Effektavgiften faktureras månadsvis och bestäms på basen av den högsta uppmätta 1-timmesförbrukningens toppeffekt under de senaste 12 månaderna. * 2) Uttagets (induktivt) avgiftsfria andel av den reaktiva effekten är 40 % och inmatningens (kapacitiv) avgiftsfria andel 10 % av respektive månads 1-timmesförbruknings toppeffekt.