Priser på elöverföring

Vi erbjuder olika typer av elöverföringsprodukter till Vasa Elektriskas kunder. Den bästa nyttan får du när du väljer en sådan produkt som passar din egen elanvändning – då betalar du heller inte för något i onödan.

Priser på elöverföring

Allmän el
4,09 c/kWh
Grundavgift
1x16 A...35 A 6,00 €/mån
3x16 A...25 A 9,36 €/mån
3x35 A 13,19 €/mån
3x50 A...63 A 21,60 €/mån
Nattel
klo 7-22 3,67 c/kWh
klo 22-7 1,24 c/kWh
Grundavgift
3x16 A...25 A 25,95 €/mån
3x35 A 41,06 €/mån
3x50 A...63 A 67,68 €/mån
Säsongel
1.11.–31.3. ma–la klo 7–22 5,07 c/kWh
Muu aika 1,36 c/kWh
Grundavgift
3x16 A...25 A 25,95 €/mån
3x35 A 41,06 €/mån
3x50 A...63 A 67,68 €/mån
Priserna inkluderar moms på 24%.​​​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som fr.o.m. 1.1.2021 är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II.

Effektel med lågspänning

Överföringsprodukten Effektel lsp (lågspänning) är avsedd för platser som har större huvudsäkringar än 63 A. Produkten kan ha antingen 1-tids- eller 2-tidsmätning, beroende på om förbrukningen är jämt fördelat över hela dygnet eller koncentrerad till nattetid.

Effektel, lågspänning

Mätaravgift 16,86 €/mån.
Effektavgift *1 2,75 €/kW, mån.
Reaktiv effektavgift *2 2,76 €/kVAr, mån.
Överföringsavgift*
Effektel 1 1,88 cent/kWh
Effektel 2 kl. 7-22 2,19 cent/kWh
Effektel 2 kl. 22-7 0,92 cent/kWh
Till priserna tillkommer moms på 24 %. * Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som fr.o.m. 1.1.2021 är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II. * 1) Effektavgiften faktureras månadsvis och bestäms på basen av den högsta uppmätta 1-timmes förbrukningens toppeffekt under de senaste 12 månaderna. * 2) Uttagets (induktivt) avgiftsfria andel av den reaktiva effekten är 40 % och inmatningens (kapacitiv) avgiftsfria andel 10 % av respektive månads 1-timmes förbrukningens toppeffekt.

Effektel med mellanspänning

Överföringsprodukten Effektel msp (mellanspänning) är avsedd för platser vars behov av eleffekt är stort. Överföring av effektel msp sker med 20 kV mellanspänning och förutsätter att kunden har egen transformatorstation.

 

Effektel, mellanspänning

Mätaravgift 84,09 €/mån.
Effektavgift *1 1,60 €/kW, mån.
Reaktiv effektavgift *2 2,01 €/kWAr, mån.
Överföringsavgift*
kl. 7-22 1,70 cent/kWh
kl. 22-7 0,90 cent/kWh
Till priserna tillkommer moms på 24 %. ​* Därtill uppbärs elskatter per överförd kWh som fr.o.m. 1.1.2021 är 2,253 cent/kWh + moms 24 % (= 2,79372 cent/kWh) i skatteklass I och 0,063 cent/kWh + moms 24 % (= 0,07812 cent/kWh) i skatteklass II. Datorhallar samt elförbrukningsplatser där det bedrivs industriell produktion eller yrkesmässig växthusodling kan ansöka om elskatt enligt skatteklass II. * 1) Effektavgiften faktureras månadsvis och bestäms på basen av den högsta uppmätta 1-timmes förbrukningens toppeffekt under de senaste 12 månaderna. * 2) Uttagets (induktivt) avgiftsfria andel av den reaktiva effekten är 40 % och inmatningens (kapacitiv) avgiftsfria andel 10 % av respektive månads 1-timmes förbrukningens toppeffekt.