Felsituationer

Orsakade stormen ett elavbrott? Kolla våra tips för felsituationer.

När ett fel uppstår kan du kolla situationen i ditt område på avbrottskartan. Där uppdateras i realtid situationen inom Vasa Elnäts distributionsområde, eventuella avbrott, planerade reparationer samt en uppskattning om elavbrottens varsel. Beställ också vår praktiska och avgiftsfria avbrottsinfo.

Ett elavbrott är alltid tråkigt, men det goda är att du kan vara väl förberedd. De moderna näten baserar sig långt på automation, vilket hjälper elnätsbolagen att hitta felen och reparera dem snabbare än tidigare.

Bered dig så här

  • Se till att alltid ha en laddad mobilladdare till hands, så kan du vara säker på att få telefonen laddad ifall ett längre avbrott uppstår.
  • Placera en ficklampa och ljus på ett ställe där du hittar dem.
  • En eldriven garagedörr öppnas också utan el. Lär dig och din familj hur.
  • Ser du ett träd som har fallit eller som håller på att falla på en ellinje? Rör det inte utan meddela omedelbart om trädet till ditt lokala elnätsbolag. Se våra kontaktuppgifter för felanmälan.
  • Om du har en eldstad i huset, kom ihåg att också ha ved till hands.
  • Det kan vara bra att ha lite kontanter för den tid då bankautomaterna inte fungerar.

Kom ihåg under avbrottet

  • att inte öppna frysen eller kylen om du inte måste
  • att du kan kolla aktuell avbrottsinfo med mobilen

Avbrotten inom Vasa Elnäts område
Avbrotten i övriga Finland

Kolla först om avbrottet gäller hela huset. Du kan t.ex. försöka tända lamporna i olika delar av huset. Kontrollera efter det huvudsäkringarna. Verkar avbrottet också gälla grannen och de näraliggande husen?

Om också grannen har ett elavbrott är det relativt säkert att felet ligger i distributionsnätet. Se även våra kontaktuppgifter för felanmälan.

Avbrotten inom Vasa Elnät
Avbrotten i övriga Finland

Dela