Eventuell elbrist

I år har man för första gången på årtionden talat om elbrist. Att det eventuellt under denna vinter kan uppstå elbrist har väckt diskussion. Vi vill hjälpa våra kunder genom att lite närmare gå in på hur Vasa Elnät har förberett sig och hur dessa lägen kan påverka våra kunder. Läs också hur du kan påverka situationen själv och hur du kan förbereda dig på den.

BESTÄLL AVBROTTSINFO TILL MOBILEN

Elbrist

I praktiken betyder elbrist att vi i Finland använder mer el än vad det är möjligt att producera eller importera.

Risken för elbrist är som störst när hela landets förbrukning är som störst, i praktiken när det är kallt och vindstilla i landet. Under dygnet använder vi som mest el på morgonen och kvällen.

Bästa sättet att undvika elbrist är att spara el, speciellt under tidpunkter då elförbrukningen är hög.

Genom att spara el kan vi tillsammans påverka situationen och minska risken för elbrist.

 

(endast på finska)

Begränsning av elförbrukningen inom Vasa Elnät

Om elbrist uppstår, trots de tidigare nämnda åtgärderna, har alla elnätsbolag i Finland planerat hur elförbrukningen inom det egna området kan begränsas.

Åtgärder för begränsningen av elförbrukningen är på förhand planerade avbrott som kontrollerat ordnas för att försäkra sig om distributionsnätets fortsatta funktion.

Planerna tas i bruk på begäran av stamnätsbolaget Fingrid.

Vid elbrist begränsar Vasa Elnät elförbrukningen genom att anordna områdesvis roterande strömavbrott.

Elavbrotten kommer vara ungefär en timme långa med ungefär en till tre timmar mellan avbrotten, beroende på hur omfattande elbristen är.

För samhällets kritiska kunder, som t.ex. sjukhus, polisstationen, vatten- och avlopssavattens underhåll och andra kritiska förbrukningsplatser har vi inte planerat några elavbrott vid elbrist.