Sähkön siirtohinta nousee Vaasan seudulla ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen

Vaasan Sähköverkko nostaa huhtikuun alusta sähkön siirtohintaa. Samalla muuttuu suurempien siirtotuotteiden hinnoittelutapa. Korotuksen jälkeenkin alueen siirtohinnat ovat alle maan keskitason.

Muutos merkitsee kerrostaloasukkaalle, jonka sähkönkulutus on 2 000 kWh vuodessa, keskimäärin 1,50 euron korotusta kuukausitasolla. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle, jonka sähkönkulutus on 18 000 kWh vuodessa, muutos merkitsee keskimäärin 6 euron korotusta kuukausitasolla.

Edellinen korotus siirtohinnoitteluun tehtiin viisi vuotta sitten, keväällä 2014. Hinnankorotuksen taustalla ovat sähkömarkkinalain edellyttämät investoinnit toimitusvarmuuteen. Laki edellyttää, että verkkoa kehitetään sähkökatkojen vähentämiseksi ja lyhentämiseksi.

Investointitarve suuri koko maassa

Viime vuoden aikana siirtohintojaan nosti noin puolet, yhteensä 35 sähköverkkoyhtiötä.

– Laki edellyttää, että vuoteen 2028 mennessä sähkökatkot ovat asemakaava-alueella enintään kuuden tunnin ja muualla enintään 36 tunnin mittaisia, kertoo Vaasan Sähköverkon toimitusjohtaja Juha Rintamäki. Tavoitteeseen pääseminen ei onnistu ilman hinnankorotusta.

Yksi tapa vähentää myrskytuulten ja ukkosten vaikutuksia sähköverkkoon on muuttaa ilmajohtoja maakaapeleiksi. Kaapelointeja tehdäänkin Vaasan Sähköverkon alueella ripeään tahtiin. Näillä töillä on ollut selkeä vaikutuksensa sähkön toimitusvarmuuteen, sillä keskeytysajat ovat viiden vuoden aikana verkkoalueella jopa puolittuneet.

– Nämä investoinnit tuovat myös suoraa hyötyä sekä asukkaille että yrityksille Vaasan seudun alueella sähkönsiirtoinfran parantuessa. Lisäksi rakennushankkeilla on työllistävä vaikutus, toteaa Rintamäki.

Sähkön siirtoliiketoiminta on tiukasti säänneltyä. Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Asiakkaille tieto kirjeitse

Vaasan Sähköverkon asiakkaat, sekä kuluttajat että yritykset, saavat lähiaikoina kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin hintamuutoksista.

Kuluttajien siirtohinnat 1.4.2019 alkaen ovat luettavissa täältä.

Jaa sivu