Priset på elöverföring stiger i Vasaregionen första gången på fem år

Vasa Elnät höjer priset på elöverföring från början av april. Samtidigt ändras sättet för hur större elöverföringsprodukter prissätts. Trots höjningen är regionens priser lägre än i medeltal i Finland.

I en höghuslägenhet med en förbrukning om 2 000 kWh per år betyder det en höjning på cirka 1,5 € i månaden. För den som bor i ett eluppvärmt egnahemshus med en årsförbrukning om 18 000 kWh är prishöjningen per månad 6 €.

Föregående höjning av elöverföringspriserna gjordes för fem år sedan, våren 2014. Prisändringen görs nu på grund av elmarknadslagens krav på investeringar i leveranssäkerhet. Lagen fordrar att elnätet utvecklas för att göra elavbrotten färre och kortare.

Investeringsbehovet stort i hela Finland

I fjol lyfte cirka hälften av elnätsbolagen, sammanlagt 35 stycken, priset på elöverföring.

– Lagen förutsätter att avbrotten från och med år 2028 är mindre än sex timmar på detaljplaneområde och 36 timmar på annat håll, berättar Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki. Det målet nås inte utan höjda avgifter.

Ett sätt att minska på effekter av stormvindar och åska är att gräva ner elkablar i marken. Det är något som framskrider snabbt inom Vasa Elnäts område och som har haft stor effekt på distributionssäkerheten: under fem år har avbrottens längd t.o.m. halverats.

– Den här typen av investeringar gynnar också direkt både invånare och företag i Vasaregionen i och med bättre elnätsinfrastruktur. Sedan har ju också byggprojekten en sysselsättande effekt, konstaterar Rintamäki.

Elöverföring är en starkt reglerad bransch. Prisernas skälighet övervakas av Energimyndigheten.

Kunderna får de nya priserna per post

Vasa Elnäts kunder, såväl konsumenter som företag, får inom kort närmare information om de nya priserna per post.

Konsumentpriserna för elöverföringen från 1.4.2019 kan läsas här.

Dela