Sähköpula: mitä se tarkoittaa ja miten siihen voi varautua?

Tänä vuonna on ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin puhuttu sähköpulasta. Tilanne uhkaa etenkin Ukrainan sodan vuoksi muuttuneen sähkön saatavuuden vuoksi.

Keräsimme muutamia tavallisia kysymyksiä vastauksia, joiden toivomme auttavan etenkin yritysasiakkaitamme varautumaan mahdolliseen sähköpulaan ja sen aiheuttamiin kiertäviin sähkökatkoihin.

Muistutamme kuitenkin, että tilanteen toteutuminen vaatisi useamman muun toimenpiteen riittämättömyyttä.

1. Mitä sähköpula tarkoittaa?

Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta.

Koska sähköä pitää jokaisena hetkenä olla tarjolla yhtä paljon kuin sitä kulutetaan, joudutaan sähköpulan sattuessa hetkellisesti rajoittamaan sähkön jakelua. Päätöksenteosta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid, mutta omilla alueillaan toteutuksesta vastaavat sähköverkkoyhtiöt.

Jos sähköpulan vuoksi jouduttaisiin järjestämään kiertäviä sähkökatkoja, toteutusivat ne mitä todennäköisimmin huippukulutuksen aikaan, eli aamulla tai alkuillasta, ja ne kestäisivät 1–2 tuntia/alue.

Jokainen yritys ja kuluttaja voi pienentää sähköpulan riskiä tehostamalla omaa sähkönkulutustaan.

Onko teidän yrityksessä jo tehty toimenpiteitä energian säästämiseksi?

2. Miten sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoksiin voi varautua?

On tärkeää miettiä etukäteen, mitä sähkökatko tarkoittaa yrityksen toiminnan kannalta. Kun vaikutukset on kartoitettu, on myös helpompi suunnitella varotoimenpiteitä. Kuinka kriittinen tilanne on kyseessä, riippuu pitkälti yrityksen luonteesta. Mitä sinun yrityksessäsi tapahtuisi, jos sähköt katkeaisivat 1–2 tunniksi?

Mieti mm. seuraavia näkökulmia:

Miten parin tunnin mittainen sähkökatko vaikuttaa

  • lämmitykseen
  • kylmälaitteisiin (lisääntyykö hävikki?)
  • valaistukseen
  • kulkemiseen (esim. hissit, liukuportaat, ovet)
  • tuotantolaitteisiin
  • työskentelyyn
  • turvallisuuteen: Aiheuttaisiko sähkökatko ihmisten tai eläinten henkeen ja terveyteen kohdistuvia vaikutuksia?
  • laitteistojen toimivuuteen (järjestelmät, maksut sähkökatkon aikana; sähköpiikit katkon päättyessä)

Kun olette yrityksessä kartoittaneet sähkökatkon vaikutukset, suunnitelkaa seuraavaksi, missä asioissa tarvitaan varotoimenpiteitä tai varavirtalaitteistoja, tai vaikkapa miten voitte tehdä eri prosessien alasajon katkon ajaksi hallitusti ja turvallisesti.

3. Miten suunnitelluista sähkökatkoista ilmoitetaan?

Omalla jakelualueellamme ilmoitamme tulevista katkoista etukäteen* tekstiviestillä tai sähköpostilla. Viestissä ilmoitamme, koska suunniteltu katko on odotettavissa ja missä osoitteessa.

Huomaathan, että viestin saaminen vaatii, että meillä on yrityksesi osalta ajankohtaiset yhteystiedot häiriöviestintää varten. Tarkista Online-palvelustamme yrityksen yhteystiedot häiriötiedotteille. Jos ette ole tilanneet häiriöviestiä koskemaan yrityksen käyttöpaikkaa, tilatkaa se nyt.

*) Jos kantaverkkoyhtiö Fingrid toteaisi sähköpulan olevan akuutti, saattaisi syntyä tilanne, ettei viestejä ehdittäisi lähettää etukäteen. Fingrid kuitenkin on määritellyt kolmiportaisen menettelyn näitä tilanteita varten. Siinä todetaan kolmessa vaiheessa sähköpulan mahdollinen riski, riskin suureneminen sekä sähköpula.

Mahdolliset sähkökatkot Vaasan Sähköverkon alueella toteutettaisiin alueittain.

Tiedostamme, että alueilla on myös kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja, kuten esimerkiksi sairaala, jonka osalta alue jätettäisiin katkaisujen ulkopuolelle.

4. Kuka korvaa sähkökatkon aiheuttamat vahingot?

Sähköpulan aiheuttamista vahingonkorvauksista ei ole säädetty erikseen. Lähtökohtaisesti kukaan ei korvaa mahdollisia sähköpulan vuoksi aiheutuneita vahinkoja. Yritys ei voi hakea korvauksia esimerkiksi verkkoyhtiöltä.

Fingrid toteaakin, että koska sähköpulatilanteessa on kyse yleisestä markkinantoimintaa koskevasta poikkeustilanteesta, voi käytännössä olla mahdotonta osoittaa yhtä vastuutahoa sen aiheuttajaksi. Jos pohdit oman yrityksesi vakuutusehtoja, olethan yhteydessä suoraan vakuutusyhtiöösi.

Lisätietoa: Fingrid, Tietoa sähköpulasta

Ymmärrämme, että asia aiheuttaa asiakkaissamme ylimääräistä huolta. Kehotammekin ennen kaikkea energian säästämiseen, mikä itsessään vähentää sähköpulan riskiä.