Vaasan Sähköverkon rakennuttamassa kotkanpesässä tilaa pesueelle

Viime vuoden lopulla Vaasan Sähköverkko Oy rakennutti merikotkille tarkoitetun pesän Sundomin saaristoon. Pesä on näin ollen ollut ensimmäistä kesää tarjolla alueella pesiville kotkille. Tekopesän rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, kun uuden sähkölinjan kulkureitti suunniteltiin alueelle, jossa on viime vuosina havaittu joitakin merikotkan pesintöjä. Pesän rakennuksesta vastasi Pohjanmaan Merikotkat ry.

Pesäpaikan valinnassa varmistettiin, että ympäristö olisi merikotkalle tyypillinen, että puu sopii pesimiseen ja että etäisyys muihin alueella oleviin, käytössä oleviin pesiin ja reviireihin olisi riittävä. Alueella olikin runsaasti pesäpuiksi sopivia kohteita.

– Merikotka valitsee pesäpuunsa huolella, kertoo Pekka Peura Pohjanmaan Merikotkat ry:stä. Tärkeää on, että puu on rakenteeltaan vahva ja korkea, ja että näkymät avautuvat laajalle, hän jatkaa. Vielä ei ole havaittu kotkaparia Vaasan Sähköverkon rakennuttamassa pesässä.

Yhdistys on vuosien saatossa rakentanut puolisensataa tekopesää Merenkurkun alueelle. Yhteensä alueella on tällä hetkellä noin 80 tarkastettua merikotkapariskuntaa.

– Todennäköistä kuitenkin on, että pariskuntia ja pesiä on näiden lisäksi suurikin määrä, toteaa Peura.

Jaa sivu