Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt sig under de senaste åren. För bobygget ansvarade föreningen Havsörnar i Österbotten.

Vid val av boplats säkerställde föreningen att miljön var typisk för havsörnen, att trädet lämpar sig för häckning samt att avståndet till övriga bon och revir i området var tillräckligt. Inom området fanns ett stort antal lämpliga träd.

– Havsörnen väljer noga sitt boträd, berättar Pekka Peura från Havsörnar i Österbotten. Trädet ska vara starkt och högt, och det ska vara fri sikt så att örnen kan blicka ut över ett stort område, fortsätter han. Ännu har inget havsörnspar synts till i det bo Vasa Elnät har låtit bygga.

Föreningen har under årens gång byggt ett femtiotal konstgjorda bon i Kvarkenområdet, där det just nu finns cirka 80 räknade havsörnpar.

Peura konstaterar att det högst antagligen finns många fler par och bon förutom de man känner till.

Dela