Vaasan Sundomissa mallinnettiin tuulen vaikutuksia sähkölinjoihin

Vaasan Sähköverkko on kevään aikana mallintanut tuulen vaikutuksia sähkölinjoihin osana pilottihanketta. Pilotti kohdistui 60 kilometriin ilmajohtoja Sundomin saaristossa. Hankkeen tulokset kertovat, mitkä kohdat sähköverkosta ovat erityisen haavoittuvaisia tuulen aiheuttamille vaurioille.

Pilottihankkeessa tutkittiin sekä puuston kaatumisriskiä että ilmajohtojen vaurioitumisriskiä. Tuulen vaikutuksia mallinnettiin 12 eri ilmansuunnasta ja tuulen eri voimakkuuksilla. Mallinnuksessa huomioitiin myös erilaiset tuulen virtausesteet, esimerkiksi maaston muoto, rakennukset, maankäyttö ja puusto.

– Tämä pilotti auttaa meitä paitsi raivaussuunnitelmissa, myös uusien linjareittien suunnittelussa, kertoo Vaasan Sähköverkon kunnossapitopäällikkö Göran Heino.

– Seuraavaksi harkitsemme myös tarvetta tehdä samanlainen mallinnus muualla jakelualueellamme.

Pilotti tehtiin yhteistyössä Numerola Oy:n kanssa.

Jaa sivu