Ympäristöarvot vaikuttavat johtoreitteihin: Kotkanpesä muutti suunnitelmia Mustasaaressa

Vaasan Sähköverkon korjausrakentamishankkeessa kotkanpesä muutti alkuperäistä johtoreittisuunnitelmaa. Ympäristöarvot ovat yksi tärkeä näkökulma suunnittelussa.

Mustasaaren Kaukaluodossa (Köklot) kotkanpesä toi tärkeän mutkan matkaan sähköverkon korjausrakentamishankkeessa.

– Suunnittelimme uuden reitin niin, että pesä saatiin kierrettyä, kertoo projektipäällikkö Daniel Yrjas.

Hankkeessa on myös rauhoitettu lintujen pesimisaika ajoittamalla kaivutyöt syksylle.

Ympäristöarvot huomioidaan verkon rakentamisessa niin voimajohtojen reittisuunnittelussa kuin uusien materiaalien valinnassa ja poistuvien kierrätyksessä.

Esimerkiksi ympäristölle haitalliset CCA-kyllästetyt pylväät korvataan ja pylväsmuuntamoiden öljyn valumariski poistetaan öljynkeräyskaukaloilla.

Kaukaluodon saneeraushankkeessa käytetään painekyllästettyjä, Pohjoismaiden puunsuojaneuvoston asettamien kriteerien mukaisia NTR-A-puupylväitä. Myös maastossa liikkumista ja työskentelyä suunnitellaan.

– Haastavassa saaristomaastossa pyrimme talvisin kulkemaan jäitä pitkin ja tekemään osan töistä silloin, kun lämpötila on vielä pakkasen puolella. Näin vältämme ylimääräisten jälkien syntymistä maastossa, kertoo Yrjas.

– Olemme toisinaan myös pystyttäneet pylväitä käsityöllä, koska isojen työkoneiden aiheuttama haitta maastolle olisi ollut turhan suuri. Pyrimme aina siihen, että hankkeista aiheutuvat haitat ympäristölle ja eri sidosryhmille olisivat mahdollisimman pieniä.

Kaukaluodon verkonsaneeraushankkeen arvo on noin puoli miljoonaa euroa ja aliurakoitsijana toimii Oy Ravera Ab.