Miljövärden påverkar ledningssträckningar: örnbo ändrade planerna i Korsholm

I Vasa Elnäts projekt för reparation av elnätet gav ett örnbo en orsak till att ändra på den ursprungliga ledningssträckningen. Miljövärden är en viktig synvinkel i planeringen.

I Köklot, Korsholm, blev ett örnbo en orsak till en viktig omväg i reparationsprojektet.

– Den nya sträckningen planerades så att den lämnar boet ostört, berättar projektchef Daniel Yrjas.

I projektet har man också beaktat fåglarnas häckningstid och därför förlagt grävarbeten till hösten.

Olika miljövärden beaktas i uppbyggnaden av elnätet såväl i planering av linjedragningar som i val av nya material och återvinning av gamla.

Till exempel ersätts gamla trästolpar som tryckimpregnerats med det miljöfarliga CCA, och oljeläckage från stolptransformatorer hindras med avrinningskärl.

I Köklot används NTR-A-trästolpar, som följer Nordiska Träskyddsrådets kriterier för impregnerat trä. Man har också gjort en plan för hur man rör sig och arbetar i terrängen.

– Skärgårdsmiljön är krävande och där strävar vi efter att kunna ta oss fram på isen vintertid, och också göra en del av arbetet när temperaturen ännu ligger under noll. Så kan vi undvika onödiga spår i terrängen, berättar Yrjas.

– Det på grund av att stora maskiner kan orsaka onödig skada på marken. Vi strävar alltid efter att våra projekt ska ha så få skadeverkningar som möjligt på miljö och intressegrupper.

Reparationsprojektet i Köklot har ett värde på cirka en halv miljon. Oy Ravera Ab agerar underleverantör.