Priser på elanslutning

Priset för en ny elanslutning beror på huvudsäkringens storlek och på var fastigheten är belägen. Här nedan kan du se hur dessa påverkar priset.

Priser på elanslutningar fr.o.m. 01.03.2023

Lågspänningsanslutningar
Zon 1: Anslutningen är belägen på detaljplaneområde eller avståndet till befintlig transformatorstation är högst 200 m
huvudsäkring moms 0 % moms 24 %
3 x 25 A 1 804,03 € 2 237,00 €
3 x 35 A 2 204,03 € 2 733,00 €
3 x 50 A 3 113,71 € 3 861,00 €
3 x 63 A 3 447,58 € 4 275,00 €
3 x 80 A 4 127,42 € 5 118,00 €
3 x 100 A 5 238,71 € 6 496,00 €
Prissättningen av större säkringsstorlekar bestäms från fall till fall
Zon 2: Avståndet till befintlig transformatorstation är 200 – 400 m
huvudsäkring moms 0 % moms 24 %
3 x 25 A 2 558,87 € 3 173,00 €
3 x 35 A 3 618,55 € 4 487,00 €
3 x 50 A 4 623,39 € 5 733,00 €
3 x 63 A 5 625,81 € 6 976,00 €
Prissättningen av större säkringsstorlekar bestäms från fall till fall
Zon 3: Avståndet till befintlig transformatorstation är 400 – 600 m
huvudsäkring moms 0 % moms 24 %
3 x 25 A 3 458,88 € 4 289,00 €
3 x 35 A 4 890,32 € 6 064,00 €
3 x 50 A 6 211,29 € 7 702,00 €
3 x 63 A 7 562,10 € 9 377,00 €
Prissättningen av större säkringsstorlekar bestäms från fall till fall
Mellanspänningsanslutningar 
Priset på en mellanspänningsanslutning bestäms av en kapacitetsreserveringsavgift och direkta byggkostnader.
Kapacitetsreserveringsavgift                                                                              28 €/kVA + moms 24 %
Kapacitetsreserveringsavgift för elstationsanslutning                                    11 €/kVA + moms 24 %
Den maximala storleken för en lågspänningsanslutning är 1 250 A. För ändring av 1-fas anslutning till 3-fas anslutning på samma tomt debiteras en anslutningsavgift på 830 € + skillnaden mellan anslutningsavgifterna för den gamla och nya säkringsstorleken inom zonen (moms 24 %). Om anslutningsledningen ändras från luftkabel till jordkabel på kundens begäran och/eller anslutningspunkten flyttas utan att storleken på huvudsäkringen ändras, debiteras minst 200 € (moms 24 %). 
Prissättningsprinciper för elanslutningar

 

Rekommenderade tvärsnittsarea för anslutningsledningar enligt säkringsstorlek
Huvudsäkring Anslutningsledning
25 – 50 A AXMK 4×25
63 – 80 A AXMK 4×50
100 – 125 A AXMK 4×95
160 – 250 A AXMK 4×185
315 – 500 A 2(AXMK 4×185)
630 A 2(AXMK 4×300)
750 A 3(AXMK 4×300)
800 A 4(AXMK 4×300)
1000 A 4(AXMK 4×300)
1250 A 5(AXMK 4×300)

Svarstid för anbudsbegäran gällande elanslutningar

Anslutning Svarstid
3 X 25 A–3 X 50 A 2 veckor
3 X 63 A–3 X 1250 A 4 veckor
20 kV 4 veckor
Anslutningar som prissätts enligt område (fritidsbostäder) 4 veckor
Svarstiden kan vara betydligt kortare. Svarstiderna gäller anslutningar som är utanför de specificerade zonerna samt övriga, större anslutningar som prislistan (se ovan) inte gäller.