Priser på elanslutning

När du skaffar en elanslutning debiteras priset på anslutningen och en kopplingsavgift. Det totala priset beror på huvudsäkringens storlek och på var fastigheten är belägen. Se nedan hur zonen påverkar priset.

Priser på elanslutningar fr.o.m. 1.3.2020

Lågspänningsanslutningar moms. 0 % moms. 24 %
Zon 1, huvudsäkring
3 X 25 A 1 400,00 € 1 736 €
3 X 35 A 1 820,16 € 2 257 €
3 X 50 A 2 450,00 € 3 038 €
3 X 63 A 2 996,77 € 3 716 €
3 X 80 A 3 710,48 € 4 601 €
Större 354 € + 42 € x A 438,96 € + 52,08 € x A
Zon 2, huvudsäkring
3 X 25 A 2 100,81 € 2 605 €
3 X 35 A 2 731,45 € 3 387 €
3 X 50 A 3 675,81 € 4 558 €
Större Prissätts separat
Zon 3, huvudsäkring
3 X 25 A 2 800,81 € 3 473 €
3 X 35 A 3 641,13 € 4 515 €
Större Prissätts separat
Mellanspänningsanslutningar
Kapacitetsreserveringsavgift 28 €/kVA + moms. 24 %
Direkta byggkostnader som anslutningen medför.
Den största lågspänningsanslutningens storlek är 1 250 A. Anslutningsavgiften för ändring av 1-fas anslutning till 3-fas anslutning är 730 € + skillnaden mellan anslutningsavgifterna för den gamla och nya säkringsstorleken inom zonen (moms. 24 %). Om anslutningsledningen ändras från luftkabel till jordkabel på kundens begäran och/ eller anslutningspunkten flyttas utan att storleken på huvudsäkringen ändras debiteras minst 200 € (inkl. moms. 24 %). Anslutningens inkopplingsavgift debiteras enligt ikraftvarande prislista för tjänster.

Inkopplingsavgift

25 - 50 A, AXMK 4x25 117,00 €
63 - 80 A, AXMK 4x50 117,00 €
100 - 125 A, AXMK 4x95 166,00 €
160 - 250 A, AXMK 4x185 166,00 €
315 - 500 A, 2(AXMK 4x185) 332,00 €
630 A, 2(AXMK 4x300) 558,00 €
750 A, 3(AXMK 4x300) 837,00 €
800 A, 4(AXMK 4x185) 664,00 €
1000 A, 4(AXMK 4x300) 1 116,00 €
1250 A, 5(AXMK 4x300) 1395,00 €
Faktureras i tillägg till anslutningsavgiften. Priserna inkluderar moms på 24%.

Svarstid för anbudsbegäran gällande elanslutningar

Anslutning Svarstid
3 X 25 A–3 X 50 A 2 veckor
3 X 63 A–3 X 1250 A 4 veckor
20 kV 4 veckor
Anslutningar som prissätts enligt område (fritidsbostäder) 4 veckor
Svarstiden kan vara betydligt kortare. Svarstiderna gäller anslutningar som är utanför de specificerade zonerna samt övriga, större anslutningar som prislistan (se ovan) inte gäller.
Dela