Priser på elanslutning

När du skaffar en elanslutning debiteras priset på anslutningen och en kopplingsavgift. Det totala priset beror på huvudsäkringens storlek och på var fastigheten är belägen.

Priser på elanslutningar

Lågspänningsanslutningar
Zon 1, huvudsäkring
3 X 25 A 1 167,00 €
3 X 35 A 1 517,00 €
3 X 50 A 2 042,00 €
3 X 63 A 2 497,00 €
3 X 80 A 3 092,00 €
Större 295,00 € + 35 x A
Zon 2, huvudsäkring
3 X 25 A 1 751,00
3 X 35 A 2 276,00
3 X 50 A 3 063,00
Större Prissätts separat
Zon 3, huvudsäkring
3 X 25 A 2 334,00
3 X 35 A 3 034,00
Större Prissätts separat
Mellanspänningsanslutningar
Kapacitetsreserveringsavgift 23,31 €/kVA.
Direkta byggkostnader som anslutningen medför.
Den största lågspänningsanslutningens storlek är 1 250 A. Anslutningsavgiften för en 1-fasanslutning med låg effekt är 640 € + byggkostnaderna (moms. 0 %). Anslutningsavgiften för ändring av 1-fas anslutning till 3-fas anslutning är 490 € + skillnaden mellan anslutningsavgifterna för den gamla och nya säkringsstorleken inom zonen (moms. 0 %). Om anslutningsledningen ändras från luftkabel till jordkabel på kundens begäran och/ eller anslutningspunkten flyttas utan att storleken på huvudsäkringen ändras debiteras minst 200 € (inkl. moms. 24 %). ​

Inkopplingsavgift

25 - 50 A, AXMK 4x25 117,00 €
63 - 80 A, AXMK 4x50 117,00 €
100 - 125 A, AXMK 4x95 166,00 €
160 - 250 A, AXMK 4x185 166,00 €
315 - 500 A, 2(AXMK 4x185) 332,00 €
630 A, 2(AXMK 4x300) 558,00 €
750 A, 3(AXMK 4x300) 837,00 €
800 A, 4(AXMK 4x185) 664,00 €
1000 A, 4(AXMK 4x300) 1 116,00 €
1250 A, 5(AXMK 4x300) 1395,00 €
Faktureras i tillägg till anslutningsavgiften. Priserna inkluderar moms på 24%.
Dela