Villkor

På denna sida hittar du villkoren för Vasa Elnät Ab.

Vi följer de allmänna villkor som rekommenderas av Finsk Energiindustri.

Anslutningsvillkor AV 2019
Nättjänstvillkor NTV 2019