3.10 granskas elnätet med helikopter

Den 3 oktober granskas elnätet (110 kV linjer) i Vasa, Laihela, Lillkyro, Korsnäs och Närpes med hjälp av helikopter. Flygningarna är ett effektivt hjälpmedel i kartläggningen av elnätets skick.

Dela