66 000 kunder inom Vasa Elnäts område får en ny smartmätare

Vasa Elnät installerar under åren 2023 och 2024 nya, smarta elmätare hos 66 000 kunder. Tack vare de nya mätarna övergår man till ett mätningsintervall på femton minuter, något som nyligen har möjliggjorts i branschen. Samtidigt förbättras möjligheterna att hantera mätare på distans.

‒ Mätarna byts hos alla de kunder som inte ännu fått en smartmätare installerad. Kunderna kommer att få hem ett brev när mätarbytet närmar sig, berättar Vasa Elnäts mättjänstchef Tony Bäck.

‒ I brevet meddelas en tid som bokats preliminärt. Kunden kan bekräfta tiden på webben eller genom att ringa det angivna bokningsnumret. Om tiden inte passar kan kunden boka en ny tid.

För själva bytet av mätarna ansvarar Vasa Elnäts partner Eltel Networks. Mätarna byts ett område åt gången.

‒ Ifall mätaren befinner sig på ett ställe elmontören inte har tillgång till, bör kunden vara hemma när mätaren byts. Mätarbytet tar endast 10–20 minuter. Lägenhetsspecifika mätare som byts ut i höghus och radhus befinner sig oftast i fastighetens allmänna utrymmen men i vissa fall är mätaren belägen i själva lägenheten.

Den nya mätaren mäter förbrukningen i en kvarts intervaller, och ger alltså även noggrannare information åt kunden.

‒ Förbrukningsdatan uppdateras också snabbare i Vasa Elektriskas app – upp till fyra gånger per dygn.

Mätarna måste bytas på grund av ändringar i lagen. De nya smartmätarna svarar på elmarknadslagens nya krav. De kan också fjärrstyras bättre.

‒ Ifall ett livsfarligt nollfel uppstår på förbrukningsplatsen informerar mätaren oss om det och vi kan avstyra faran.

Mätarbytet innebär inga kostnader åt kunden.

Allt om mätarbytet

Läs hur projektet framskrider och hur det berör dig.

Läs mer