Åskan har orsakat elavbrott

(uppdaterad 1.8. kl. 9.00) Avbrott orsakade av åskan är reparerade och de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka kl. 20.30 på tisdag.

Se elavbrott på kartan

(publicerad 30.7. kl. 15.40) Skadorna som orsakats av åskan har till största delen reparerats. Enstaka reparationen fortsätter tills imorgon.

Observera att man inte får vidröra träd som blåst omkull och inte heller själv påbörja röjningen. Av säkerhetsskäl får endast yrkesmän utföra röjnings- och reparationsarbeten. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5700. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.

Dela