Att spara el är speciellt viktigt nu i de kalla vädret

Utmaningen att få elen att räcka till ökar när den långvariga och intensiva kylan över hela Finland fortsätter. Det är nu ytterst viktigt att alla kunder minskar på sin elförbukning där det är möjligt och speciellt under de tidpunkter när förbrukningstopparna är höga: kl. 8 – 10 och 17 – 22.

Läs Fingrids artikel